Terreurcommissie keurt wetsvoorstel goed dat beroepsgeheim sociale werkers opheft

De tijdelijke commissie terreurbestrijding van de Kamer heeft het wetsvoorstel goedgekeurd dat personeelsleden van OCMW's, Fedasil, vakbonden, ziekenfondsen en andere sociale instellingen verplicht om informatie over terroristische misdrijven te melden aan het parket. Oppositiepartij CDH keurde het voorstel van de meerderheid mee goed. PS en SP.A stemden tegen.
Van Schuylenbergh (directeur OCMW Vlaanderen) Wastchenko (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), Vandormael (Wallonië)

"We zijn zeer waakzaam over het beroepsgeheim, maar we willen er ook over waken dat de strijd tegen het terrorisme efficiënt verloopt. We hebben gezien hoe het doorgeven van informatie heeft gefaald (bij de aanslagen in Brussel en Parijs)", zei CDH-Kamerlid Georges Dallemagne. "Het gaat om een belangrijke uitdaging voor de toekomst en betrekt de openbare diensten, de inlichtingendiensten en de politie, maar ook de sociale sector en de sociale zekerheidsinstellingen." De CDH'er merkt ook op dat het medisch geheim wel overeind blijft.

De socialistische oppositie is niet overtuigd. PS-Kamerlid Eric Massin zei heel ongerust te zijn nadat minister voor Sociale Integratie Willy Borsus (MR) had verklaard dat hij de opheffing van het beroepsgeheim ook wil uitbreiden naar andere misdrijven dan terrorisme.