"Met huidige beleid gaan we armoededoelstelling niet halen"

Jos Geysels, de voorzitter van armoedeorganisatie Decenniumdoelen, is niet overtuigd over de dalende armoedecijfers waarover Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) het heeft. Volgens Geysels is de trend van de laatste jaren "in stijgende lijn".

Minister van Armoedebestrijding Homans kwam in "De zevende dag" vertellen dat de armoede in Vlaanderen is gedaald met twee procent. "Een trendbreuk", aldus de minister. Maar Jos Geysels trekt die cijfers in twijfel. "De minister moet beschikken over cijfers die wij niet hebben. De laatste cijfers zijn in december bekendgemaakt door het centrum van de Universiteit Antwerpen dat zich daarmee bezighoudt. En daarin zien wij geen trendbreuk."

Volgens minister Homans bedraagt het algemene armoederisico in Vlaanderen nu 10,3 procent, we komen van 11,1 procent. Dat betekent evenwel dat er in Vlaanderen nog altijd zo'n 600.000 mensen in armoede leven. De doelstelling van de Vlaamse regering is om dat aantal tegen 2020 te verminderen tot 430.000. Geysels denkt niet dat Homans die doelstelling zal halen. "Ik wou dat ik het optimisme van de minister kon delen. Maar met het huidige beleid gaan we de doelstelling niet halen."