Discussie rond armoedecijfers Homans: "Niet te snel roepen dat beleid werkt"

Er heerst discussie rond de armoedecijfers die Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) vanochtend uitbracht in "De zevende dag". Volgens haar bewijzen ze het effect van de regeringsmaatregelen, maar dat spreken oppositie en armoedeorganisaties tegen. "Het lijkt erop dat de cijfers van 2014 zijn, haar beleid kan daar geen invloed op hebben gehad."

Liesbeth Homans kwam vanochtend met goed nieuws langs in "De zevende dag". De armoede in Vlaanderen daalt volgens haar voor het eerst in jaren. Uit nieuwe voorlopige cijfers zou namelijk blijken dat het armoederisico gedaald is van 11,1 naar 10,3 procent. Bij minderjarigen en eenoudergezinnen zou de daling nog groter zijn. "Een trendbreuk", noemde ze het zelf. "Zowel de Vlaamse als de federale regering hebben het geweer van schouder veranderd en er echt op ingezet om dit aan te pakken."

Klopt niet, zeggen oppositiepartijen PVDA en SP.A. Volgens hen gaan de cijfers van Homans in tegen alle andere cijfers die beschikbaar zijn. "De N-VA gebruikt voor de zoveelste keer verkeerde cijfers om haar beleid goed te praten", zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens.

Inkomen uit 2014

"Het lijkt erop dat het gaat om gegevens uit 2014", zegt Wim Van Lancker van het centrum voor sociaal beleid aan de Universiteit Antwerpen aan VRT Nieuws. "Elk jaar wordt in elk land van de Europese Unie een steekproef gehouden waarbij gezinnen worden ondervraagd naar het inkomen van het jaar voordien. De meest recente cijfers die beschikbaar zijn, zijn die van 2015 en dus gaat het om inkomens van 2014."

Aangezien de huidige Vlaamse regering pas midden 2014 de eed aflegde, lijkt volgens de oppositie en experten de kans dus klein dat het beleid van Homans iets te maken heeft met deze cijfers.

Niet te snel roepen

"Armoede is een belangrijk probleem in België en Vlaanderen", zegt Van Lancker. "Het beleid moet worden gebaseerd op zo goed mogelijke cijfers en analyses. We moeten niet te snel roepen dat iets heeft gewerkt of dat een beleid succesvol is geweest, maar we wachten best eerst gedegen analyses af. Dat lijkt hier niet het geval te zijn geweest."

De expert benadrukt voorts dat er in Vlaanderen de afgelopen jaren eigenlijk nauwelijks een trend op te tekenen valt in de armoedecijfers. "Er zijn wel schommelingen, maar die vallen binnen de foutenmarge van de steekproef."

Homans reageert

Minister Homans begrijpt de kritiek niet, zo laat ze verstaan op Twitter. "Als het slecht was in 2013 was het mijn schuld, maar nu het iets beter gaat - alles kan nog beter - is het niet onze verdienste. Een eerlijk debat?", schrijft ze. "Ik krijg stilaan de indruk dat sommige partijen niet blij zijn met een daling. Te veel te verliezen misschien?"