Homans: "Armoede daalt voor het eerst, een trendbreuk"

De armoede in Vlaanderen is aan het dalen, en dat voor het eerst in jaren. Dat zegt Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA). Het algemeen armoederisico bedraagt volgens nieuwe cijfers 10,3 procent, bij kinderen 12 procent, en bij eenoudergezinnen 27 procent. Volgens Homans is dit niet louter het effect van een zich herstellende economie.

Eerder deze week verscheen een studie van de ULB waaruit bleek dat 4 op de 10 kinderen in Brussel geboren worden in een arm gezin. Meer dan een kwart van die gezinnen leeft zelfs in diepe armoede. De Vlaamse regering beloofde bij haar aantreden het aantal mensen met een inkomen onder de armoederisicodrempel met een derde te verminderen, bij kinderen met de helft. Hoe zit het daarmee?

"Een heel moeilijke opdracht, maar we zien voor het eerst in jaren een daling", zegt Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) in "De zevende dag" op Eén. Zij had nieuwe cijfers mee. "Het algemene armoederisico in Vlaanderen bedroeg 11,1 procent, nu is dat gedaald naar 10,3 procent. Bij minderjarigen zien we een daling van 14 naar 12 procent, bij eenoudergezinnen van 33 naar 27 procent."

"Alles kan beter, maar het is voor de eerste keer dat we een kentering zien. De vorige legislaturen is de kinderarmoede in Vlaanderen verdubbeld, nu zien we een daling van 2 procent. Elke gedaalde procent is een gewonnen procent."

"We hebben nog tijd"

Het algemene armoederisico daalt met 1 procent, bij kinderen met 2 procent. Is die daling niet gewoon het effect is van een zich herstellende economie? "Volgens mij is er echt sprake van een trendbreuk", zegt minister Homans. "Zowel de Vlaamse als de federale regering hebben het geweer van schouder veranderd en er echt op ingezet om dit aan te pakken."

Homans verwijst naar maatregelen om mensen aan het werk te zetten, maar ook op verplichte inburgering. "De sleutel tot integratie is taal. Nederlands kennen is belangrijk om werk te kunnen vinden en kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Wij zijn het enige gewest dat inzet op die verplichte inburgering. Daarom doen wij het ook beter dan Wallonië en Brussel."

"Wij zetten ook in op participatie. Wij hebben nu projecten opgezet waarbij kinderen die in armoede leven, kunnen deelnemen aan activiteiten bij sportverenigingen."

"Dure eed gezworen"

Met een armoederisico van 10,3 procent zijn er nog altijd meer dan 600.000 armen in Vlaanderen, volgens de doelstelling die de Vlaamse regering zichzelf heeft opgelegd, zouden dat er "maar" 430.000 moeten zijn tegen 2020. "We hebben nog tijd, we zijn nog maar halfweg de legislatuur. Je ziet dat de maatregelen effectief en efficiënt zijn en resultaat opleveren. Ik heb een dure eed gezworen om de armoede te laten dalen en ik zal die proberen na te leven."

Meest gelezen