"Armoedecijfers dalen niet significant en dat is een schande voor een rijke samenleving"

Vlaanderen slaagt er niet in om de armoedecijfers significant naar beneden te krijgen en dat is een schande voor een rijke en beschaafde regio als de onze. Dat zegt Jos Geysels van Decenniumdoelstelling in "Terzake". Want hoewel minister van Armoede Liesbeth Homans (N-VA) ervan overtuigd blijft dat ze de vooropgestelde doelstellingen zal halen, is Geysels net als andere experten duidelijk: "U haalt het niet".

De commotie startte gisterenmiddag met een interview in "De zevende dag". Minister Homans had nieuwe armoedecijfers mee die moesten bewijzen dat er voor het eerst in jaren een daling is op te merken. Het bewijs dat de maatregelen van de regering effect hebben, zo klonk het.

Nadat er eerst discussie was ontstaan over de bewuste cijfers - ze dateren van 2014, terwijl de huidige Vlaamse regering pas in de zomer van dat jaar in werking trad - gaat het nu vooral om de conclusies die Homans eraan koppelt. Van een "trendbreuk", zoals ze het zelf noemt, is volgens armoede-experten geen sprake. 

"Er is geen enkel element waaruit we kunnen besluiten dat dit structureel is", zegt Wim Van Lancker van het centrum voor sociaal beleid aan de Universiteit Antwerpen, die gisteren ook al zei dat er "niet te snel moest worden geroepen dat het beleid werkt". "De halvering van de kinderarmoede (die Homans beloofde bij haar aanstelling en die ze nu nog steeds verdedigt, nvdr.) is volstrekt onrealistisch. Dit zijn klinkklare nonsens."

"Armoederisico daalt"

In "Terzake" kwam minister Homans terug op de hele heisa. Zij noemt de kritiek "vreemd", aangezien het om cijfers uit de armoedemonitor gaat die al jaren wordt gebruikt in deze. "Zeg ik dat alles oké is met armoede? Neen. Ik zeg dat er nog veel werk aan de winkel is. Kunnen we veel meer doen? Ja. Maar als we zien dat het armoederisico daalt van 11,1 naar 10,3 procent dan is dat belangrijk en dan is dat een kentering."

Met die mening is Jos Geysels van Decenniumdoelstelling het niet eens. "Wij bekijken met onze organisatie al tien jaar lang hoe het zit met de armoede. We zien dat de algemene armoede al jaren aan een stuk tussen de tien en de elf procent zit en dat de kinderarmoede ongelofelijk stijgt. We slagen er niet in om die cijfers significant naar beneden te krijgen en dat is een schande voor een rijk land en een rijke regio als de onze."

"U gaat er niet geraken"

Het doel is om tegen 2020 de kinderarmoede te halveren en de algemene armoede te laten dalen met een derde. "Met het huidige beleid gaat u er niet geraken", herhaalt Geysels zijn kritiek. "Het zou kunnen. Wij hebben concrete voorstellen die meteen een daling in de armoede kunnen teweeg brengen." Hij verwijst onder meer naar de federale regering die volgens hem de laagste uitkeringen moet optrekken tot boven de armoedegrens.

"Wij hanteren andere recepten", reageert Homans op de kritiek. "Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat het bij u gaat om geld te blijven bijstoppen, terwijl het hebben van werk ook ontzettend belangrijk is." De minister blijft alleszins ambitieus. "Het gaat hier om een doelstelling die is afgesloten in 2008 en die tegen 2020 moet rond zijn. Ik heb dus nog even tijd en blijf ambitieus."

Sociale correcties

Geysels had voorts nog kritiek op de maatregelen die de Vlaamse én federale regering de afgelopen jaren hebben genomen. "De laatste drie jaar hebben mensen aan de onderkant van de samenleving gemiddeld 50 euro per maand moeten inleveren. Daarin hebben we verrekend wat ze krijgen - de kleine sociale correcties - en de stijging van de facturen. Dat begrijp ik niet."

"Ik ben het daar niet mee eens", reageert Homans, die verwijst naar de vele sociale correcties die de regering heeft doorgevoerd in onder meer de vernieuwde kinderbijslag en de waterfactuur. Bovendien wordt er extra geïnvesteerd in sociale woningen, benadrukt ze. 

Meest gelezen