"Eerstebuislegging" van kilometerslang stoomnetwerk in Waaslandhaven

In de Waaslandhaven in Beveren is het startschot gegeven van Ecluse, een gepland stoomnetwerk van vijf kilometer lang. Het zal restwarmte van afvalverwerker Indaver in de vorm van stoom naar omliggende bedrijven brengen. Daarmee wordt de uitstoot van 100.000 ton CO2 vermeden. Het project kost 30 miljoen euro. Een derde daarvan komt van Vlaanderen.

In de Waaslandhaven zal naar verwachting vanaf 2018 stoom van zo'n 400°C onder een druk van 40 bar door stevig geïsoleerde buizen worden gevoerd, zowel bovengronds als ondergronds. De stoom komt van bij Indaver en ontstaat door de verbranding van afval.

Zo'n zes industriële (chemie)bedrijven in de buurt, waaronder Lanxess en Ashland, kopen stoom voor hun productieprocessen en kunnen zo besparen op de energiefactuur. Een condensaatleiding brengt het afgekoeld water terug. Het hele netwerk wordt gebouwd met de hulp van distributienetbeheerder Infrax.

"Eerstebuislegging"

Met een symbolische "eerstebuislegging" hebben onder anderen de Vlaamse ministers Philippe Muyters (N-VA) en Bart Tommelein (Open VLD) de werken voor het stoomnetwerk, dat vijf procent van alle groene warmte in Vlaanderen gaat leveren, in gang gezet.

Burgemeester Marc Van De Vijver (CD&V) is tevreden met het project. "Dit heeft niet enkel een duurzame waarde, maar het verankert ook de chemische industrie in de regio en de betrouwbare, kostenefficiënte energievoorziening is een stimulans voor bedrijven om zich hier te vestigen."

"Project van wereldformaat"

Volgens Paul De Bruycker, CEO van Indaver, is het een "project van wereldformaat". Er wordt ook verder gepraat met andere bedrijven zodat het warmtenetwerk op termijn kan worden uitgebreid. Volgens de afvalverwerker besparen de bedrijven met de warmte 10 tot 20 procent op hun energiefactuur.

Energieminister Tommelein ziet nog mogelijkheden voor warmte, die volgens hem nog te veel verloren gaat. Muyters, minister voor Economie en Innovatie, prees de samenwerking en meent dat de haven van Antwerpen een duurzaam initiatief als dit als troefkaart kan gebruiken.

Meest gelezen