Groep van Tien vraagt politieke oplossing voor geluidshinder Zaventem

De Groep van Tien, het topoverlegorgaan van vakbonden en werkgevers, heeft de verschillende federale en regionale regeringen van het land gevraagd om een oplossing uit te werken voor de patstelling die is ontstaan rond de geluidsnormen op de luchthaven van Zaventem. Dat vragen werkgevers en vakbonden in een brief aan premier Michel.

De brief is niet alleen gericht aan premier Charles Michel (MR), maar ook aan de minister-presidenten van de verschillende gewestelijke regeringen. Het is zeer uitzonderlijk dat de Groep van Tien zich uitspreekt over een concreet dossier zoals Brussels Airport. De sociale partners zijn bezorgd over de banen op de luchthaven en vragen dringend overleg.

De discussie over de geluidsnormen zit op dit moment volledig geblokkeerd, omdat het Brussels Gewest strengere normen wil invoeren tijdens het vroege ochtendslot waarin veel vluchten vertrekken. "Het belang is van die aard dat we hebben besloten tot een gemeenschappelijk initiatief", aldus VBO-gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans over de brief.

Meest gelezen