Helft van de bouwgronden is slecht gelegen

De helft van de open ruimte die momenteel bedoeld is om op te bouwen, ligt op een plek die alleen met de auto te bereiken is. Dat blijkt uit een studie van de Vlaamse onderzoeksorganisatie Vito ter voorbereiding van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, die De Standaard heeft kunnen inkijken. Minister van Omgeving Schauvliege (CD&V) benadrukt dat er een langetermijnplan is dat tegen 2040 wordt uitgevoerd.

De Vito-onderzoekers hebben ter voorbereiding van Schauvlieges beleidsplan een inventaris opgemaakt van de beschikbare gronden in Vlaanderen. Ze hebben gekeken naar hoe goed die locaties bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en of er degelijke fietspaden naartoe leiden. Een tweede aspect dat werd bestudeerd, is het aantal aanwezige voorzieningen op wandel- of fietsafstand.

Volgens de berekeningen van Vito is meer dan 36.000 hectare grond die bestemd is voor woningen, industrie of transport, niet goed bereikbaar. Een veel kleiner deel van de grond met zogenoemde "harde bestemming", 18.800 hectare, ligt op goed bereikbare plaatsen waar er al voldoende voorzieningen zijn, zo schrijft De Standaard.

"Omslag tegen 2040"

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) benadrukt in het Radio 1-programma "Hautekiet" dat de eerste stappen naar een omslag in het ruimtelijk beleid wel degelijk zijn gezet. "Er ligt een witboek op tafel, een nieuw beleidsplan. Een van de speerpunten daarin is dat de 6 hectare ruimte-inname tegen 2040 naar 0 herleid moet zijn", legt ze uit.

"Dit is een langetermijnvisie, dus we geven iedereen de tijd om het plan effectief te realiseren. Zoiets van vandaag op morgen doen, is trouwens toch niet realistisch", zegt ze.

"Geen bouwverbod"

Voor het plan in voege kan treden, wil Schauvliege een uitgebreide overlegronde organiseren met de lokale besturen. "De lokale visie is de belangrijkste, want die besturen weten het best hoe hun gemeente in elkaar zit. Laat me duidelijk zijn: we willen mensen in geen geval verbieden om nog te bouwen. De manier waarop we de open ruimte opslokken: dié zal wel veranderen. Die aanpak moeten we stap voor stap, en in overleg, omzetten naar actie op het terrein."

"We moeten als overheid een duidelijk kader voorzien. Ophouden met het opslokken van open ruimte, is één ding, maar we moeten bestaande ruimtes ook beter gaan benutten. Ik denk bijvoorbeeld aan het omvormen van leegstaande fabrieksgebouwen tot woningen, of aan sportvelden bij scholen ook 's avonds en in het weekend ter beschikking stellen van verenigingen."

James Arthur Photography

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten hekelt op Twitter de "betutteling" in dit dossier. "Daar heeft het niets mee te maken", pareert Schauvliege. "Dit dossier draait om leefbaarheid. Als je de luchtkwaliteit wil verbeteren, overstromingen wil aanpakken en vooral de files wil terugdringen, dan moet je op een andere manier met de beschikbare ruimte omgaan. En ja, dat is een must. We zien elke dag de gevolgen van de ruimtelijke wanorde van vroeger op onze wegen."

Meest gelezen