Kinesisten en socialistisch ziekenfonds verwerpen ultiem tarievenvoorstel

Het ultieme overleg tussen de beroepsvereniging van kinesisten, ziekenfondsen en het Riziv over de nieuwe vergoedingen voor kinesisten is op niets uitgedraaid. De beroepsvereniging en het socialistische ziekenfonds hebben de voorgestelde conventietekst op het Verzekeringscomité van het Riziv definitief verworpen. De patiënt blijft achter in onzekerheid, want doordat er nog geen akkoord voor 2017 is, gelden er ook geen vaste tarieven meer.
© Wavebreak Media - creative.belgaimage.be

De kinesisten dringen al langer aan op hogere tarieven. Momenteel mogen ze 22,26 euro aanrekenen voor een behandeling in hun praktijk en 22,65 euro voor een huisbezoek. Onrendabel, stellen de kinesisten die erop wijzen dat hun tarieven al jaren niet geïndexeerd zijn terwijl de investeringen de voorbije jaren alleen maar gestegen zijn.

"Om een praktijk economisch rendabel te maken moet het honorarium naar boven, dat kan niet anders", zegt Peter Bruynooghe van Axxon, de beroepsfederatie voor kinesisten. "We hebben vaste afschrijvingen voor elektriciteit, verwarming, het gebouw en het materiaal. Met 22,26 euro per behandeling is dat niet meer rendabel."

Behalve de herwaardering van de honoraria vragen de kinesisten een volledige indexering van de tarieven en het opheffen van de discriminatie van niet-geconventioneerde kinesisten. "Dat zijn voor ons drie breekpunten", stelt Bruynooghe.

"Geen budget voor verhoging"

Na eerdere pogingen om een akkoord te bereiken, werd echter vandaag ook de ultieme conventietekst weggestemd door een meerderheid van de ziekenfondsen en de zorgverstrekkers.

De kinesisten dringen nu aan op spoedoverleg met de minister. "De bal ligt in het kamp van minister De Block, wij hopen dat ze ons eerstdaags uitnodigt voor een gesprek", klinkt het bij de beroepsfederatie.

De Block zelf wijst er in een reactie op dat er geen geld is om de eisen van de kinesisten op te vangen. "Budgettair is er weinig ruimte", stelt ze. "De beroepsgroep speelt het echt hard, maar ik stel toch ook vast dat de kinesisten daar niet beter van worden en zeker de patiënten niet. Maar we zullen dus verder moeten praten."

Patiënt moet bijpassen uit eigen zak

Het afschieten van de voorgestelde conventietekst is inderdaad slecht nieuws voor de patiënt, want sinds het aflopen van de vorige conventietekst, begin dit jaar, zijn ook de geconventioneerde kinesisten in principe vrij om eigen honoraria toe te passen.

De beroepsvereniging van kinesisten vraagt haar leden sindsdien om richttarieven van 25 euro (in plaats van 22,26 euro) voor een kabinetsbehandeling en 27 euro (in plaats van 22,65 euro) voor een huisbezoek te hanteren.

Maar door gebrek aan conventie moeten de patiënten die verhoging nu dus voorlopig uit eigen zak betalen.

Nieuw overleg op 21 februari

Die onzekere situatie duurt nog zeker tot 21 februari. Dan wordt er opnieuw overlegd binnen de Overeenkomstencommissie Ziekenfondsen-Kinesitherapeuten, een lager orgaan binnen het Riziv.

Maar het is lang niet zeker dat er dan wél een akkoord gevonden wordt. De beroepsfederatie heeft immers al laten weten dat als De Block geen toegevingen doet, het overleg van 21 februari voor haar weinig zin heeft.

SP.A: "Mislukken van overleg is de schuld van de minister"

SP.A-Kamerlid Karin Jiroflée legt de schuld voor het mislukte overleg alvast volledig bij de minister. "De driestheid waarmee De Block te werk gaat om de besparingen af te wentelen op de patiënt, is ongezien", zegt ze.

"De minister mag dan wel beweren dat zij de zorg toegankelijker maakt, de feiten bewijzen het tegendeel. Waar wacht De Block op om zelf de arena te betreden en tot een akkoord te komen?", aldus nog Jiroflée.

Meest gelezen