Linkebeek draagt Yves Ghequiere voor als burgemeester

Yves Ghequiere wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de faciliteitengemeente Linkebeek. Dat heeft de Franstalige meerderheid op de gemeenteraad gezegd. Als Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) de benoeming aanvaardt, neemt Ghequiere de fakkel over van het Vlaamse oppositielid Eric De Bruycker (Prolink), die in 2015 door Homans benoemd werd maar al geruime tijd ontslagnemend is.

Dat de Franstalige meerderheid in Linkebeek besloot om Yves Ghequiere voor te dragen als burgemeester is een gevolg van een recent arrest van de Raad van State waarbij het beroep van Damien Thiéry tegen een beslissing door de Vlaamse overheid tot niet-benoeming als burgemeester voor de derde keer verworpen werd. Homans benoemde Ghequiere al eens in 2015, maar toen weigerde hij hierop in te gaan. De Vlaamse oppositie Prolink heeft hem ook steeds naar voren geschoven als een alternatief voor Thiéry.

Ghequiere maakt deel uit van de Franstalige meerderheid LB, zetelt sinds 2006 in de gemeenteraad en is er sinds 2009 schepen. Hij is momenteel bevoegd voor ruimtelijke ordening, mobiliteit, huisvesting en afvalbeleid.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2015, die de Franstalige meerderheid uitlokte door collectief ontslag te nemen, haalde hij 998 voorkeurstemmen tegenover 520 in 2012. Thiéry kreeg in 2015 1.200 voorkeurstemmen. Als Ghequiere benoemd wordt tot burgemeester kunnen de Franstaligen een extra schepen aanstellen.

Meest gelezen