"Gemiddelde imam niet opgewassen tegen salafistische geldstromen"

Voor de gemiddelde imam is het haast onmogelijk om op te boksen tegen buitenlandse geldstromen die het salafisme bij ons willen stimuleren. Dat zegt Khalid Benhaddou, de voorzitter van het platform van Vlaamse imams. Hij vraagt meer steun om de buitenlandse invloed van de radicale islamstroming tegen te gaan.

In een rapport waarschuwt het OCAD voor de toenemende invloed van het salafisme op de imams en moskeeën in ons land. Benhaddou beseft naar eigen zeggen dat die infiltratie er zeker is. "Niet zozeer in de moskee, maar vooral op sociale media", zegt hij. "Er wordt allerlei literatuur vanuit die hoek beschikbaar gesteld en naar hier gebracht."

Maar volgens de voorzitter van het imamplatform is die radicale invloed uit het buitenland niet nieuw. "Al sinds het uitbreken van de Syrië-crisis woedt een debat over de aanwezigheid van het salafisme in Europa en hun steeds groter wordende invloed. Het frappeert me een beetje dat het lijkt alsof heel België vandaag verbaasd is over wat het OCAD zegt."

"Maatschappelijk in de kiem smoren"

Volgens Benhaddou is het moeilijk om de radicale invloeden uit onder meer Saudi-Arabië juridisch in de kiem te smoren. "Want dan ga je ideeën strafbaar maken die op zich nog geen geweld gebruiken. Dat biedt geen oplossing in een democratie. Wel moeten we het maatschappelijk in de kiem smoren, door sterke tegenverhalen te laten horen en een rationele islam te verkondigen die zich geen dingen laat influisteren door allerlei vormen van islam die van buitenaf komen."

Maar dat blijkt erg moeilijk. "Het staat buiten kijf: als je de cijfers erbij haalt hoeveel er wordt geïnvesteerd en hoeveel geldstromen er naar hier komen, dan is het voor een gemiddelde imam die een ander geluid wil laten horen bijna onmogelijk om daartegen te kunnen opboksen", aldus de voorzitter van de Vlaamse imams.

"Ondersteuning nodig"

Voor Benhaddou is het dan ook belangrijk dat de gematigde imams en anderen binnen de moslimgemeenschap de nodige ondersteuning krijgen. "Anders is het vechten tegen de bierkaai", klinkt het.

Benhaddou kijkt daarvoor naar de overheid, zonder dat de overheid zich volgens hem moet gaan inmengen in de organisatie van de islam. "Maar de overheid kan wel een belangrijke rol spelen als facilitator", aldus de imam. "Het zou goed zijn mocht er beter werk worden gemaakt van de erkenning van de islam. Daarnaast zouden ook allerlei initiatieven kunnen worden ondersteund binnen de moslimgemeenschap die zich engageert binnen ons democratische kader."

Meest gelezen