Debat over Homans' armoedecijfers: "Trendbreuk? Die interpretatie is voor de wetenschap"

In het Vlaams Parlement is vanmiddag gedebatteerd over de armoedecijfers. Net voor het debat van start zou gaan, is de zitting even geschorst op vraag van de oppositie. Groen, SP.A en Open VLD wilden slechts debatteren als ze inzage kregen in de cijfers van minister voor Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA). Na het korte incident, bracht Homans haar cijfers mee. "Ik heb nergens gesproken van een hoerashow", verdedigde ze zich.

Volgens minister Homans evolueert het armoederisico in de goede richting, maar de oppositie betwist dat. Bij het begin van de zitting in het Vlaams Parlement vroegen de oppositiepartijen én meerderheidspartij Open VLD dat Homans haar cijfers ook zou overmaken. De minister weigerde eerst, waarop de zitting op vraag van de partijen even werd geschorst.

"Ik denk dat we er zo niet gaan uitraken", richtte Björn Rzoska (Groen) zich tot parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA). "Ik verzoek u namens het parlement om er bij de minister op aan te dringen dat we tenminste het document dat achter de cijfers zit, kunnen krijgen, zelfs al is het een voorlopige versie. Een minister die in de pers cijfers begint te citeren die nog moeten worden goedgekeurd, dat kan echt niet."

In "Villa Politica" voegde Rzoska eraan toe dat "de geloofwaardigheid van minister Homans de afgelopen dagen een flinke knauw heeft gekregen."

Meerderheidspartij Open VLD sloot zich aan bij de vraag van de oppositie. "Ik denk dat het een normale regel is in een parlementaire democratie dat wanneer er door de regering cijfers worden gebruikt in een debat, die ook worden overgemaakt aan het parlement", zei Bart Somers in het halfrond.

Na een gesprek met Peumans heeft minister Homans de cijfers toch overgemaakt en is het debat van start gegaan. "Als je een debat houdt over de armoedecijfers, moet je de cijfers natuurlijk hebben. Dat lijkt me de logica zelve", zei ook Peumans in "Villa Politica".

Het document dat Homans overmaakte, behelst drie tabellen: het algemeen armoederisico, het armoederisico bij minderjarigen en het armoederisico bij eenoudergezinnen. Een zoethoudertje volgens Groen-fractieleider Björn Rzoska, die zijn ongenoegen ook ventileerde op Twitter. "Ik kan me niet voorstellen dat u van de studiedienst niet meer hebt gekregen dan dit A4'tje, waaruit ik niets kan afleiden. Dit pik ik niet."

"Problematiek is te belangrijk om te freewheelen met armoedecijfers"

Toen iedereen uiteindelijk zijn grafiek in handen had en het debat echt van start kon gaan, kwam de scherpste aanval van Bart Van Malderen van SP.A. "Waarop baseert u zich om het te hebben over een trendbreuk?", vroeg hij. "En waarom zou die te danken zijn aan het beleid?". Van Malderen betoogde dat hij de armoedecijfers op zich niet in twijfel trekt, maar daarnaast wel een reeks andere cijfers ziet, zoals een stijgend aantal leefloners en klanten bij de voedselbanken.

"U weet best dat de armoedemonitor altijd de referentie is geweest van de Vlaamse regering", reageerde Homans. "Je moet dezelfde indicatoren hebben, want anders vergelijk je appelen met peren. U hebt de cijfers nu gekregen: ze zijn iets positiever". Volgens de minister heeft de regering er wel degelijk werk van gemaakt om armoede aan te pakken: de werkloosheid daalt en er is vooruitgang geboekt wat sociale woningen betreft.

"Maar ik heb nergens gesproken van een hoerashow", verdedigde ze zich. "Ik heb nergens gezegd dat het niet beter kan, of dat alle armoede nu de wereld uit is."

De meerderheidspartijen Open VLD en CD&V riepen op tot sereniteit. Veel bijval was er voor de tussenkomst van Cindy Franssen (CD&V). "De armoedecijfers zijn al jarenlang constant. Ze blijven hardnekkig rond de 10 à 11 procent draaien, wie er ook minister is, iemand van de SP.A of van de N-VA", zei ze.

Toch gaf ze minister Homans ook subtiel een veeg uit de pan. "Deze problematiek is te belangrijk om te freewheelen met armoedecijfers", zei ze ook. "Of er sprake is van een trendbreuk? Laat ons hopen van wel, maar de interpretatie laat ik liever over aan de wetenschap."

Meest gelezen