Essersbos in Hasselt is wél waardevol natuurgebied, zeggen experts KU Leuven

Is het Essersbos in Genk nu waardevol natuurgebied of niet? Het antwoord op die vraag bepaalt of het logistiek bedrijf H. Essers in de Limburgse stad mag uitbreiden of niet. Nadat een expert van de UHasselt eerder had gezegd dat er in het bos geen belangrijke natuur te vinden is, oordeelt een team experts van de KU Leuven net het omgekeerde. BOS+ wil de nieuwe studie als argument gebruiken in de procedure die loopt bij de Raad van State.

De discussie over het Essersbos sleept nu al enkele maanden aan. Het bedrijf H. Essers wil in Genk 72.000 vierkante meter bijbouwen om de farma-afdeling uit te breiden. Om de extra hallen te bouwen moet het Essersbos wijken. Het logistieke dienstverleningsbedrijf kreeg daarvoor positieve adviezen van Genk en Zonhoven, de provincie en de Vlaamse regering.

Een studie van een bioloog van de UHasselt in opdracht van het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos had immers geconcludeerd dat er geen waardevolle eiken of berken in het bos te vinden waren. De conclusie, tot grote woede van de natuurverenigingen, was dat het bos geen recht had op Europese bescherming.

Bekende figuren als Wouter Deprez en verschillende academici mengden zich in het debat. De natuurverenigingen zelf stapten - in afwachting van een uitspraak van de Raad van State - met ruim 1.500 handtekeningen van burgers onder de arm naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

"Nieuwe studie volgde officiële methodiek"

Een nieuwe studie, aangevraagd door BOS+, zou wel eens in het voordeel kunnen spelen van de natuurverenigingen. Want volgens een team experten van de KU Leuven is het bedreigde natuurgebied wel degelijk waardevol.

"We hebben aan experts van de KU Leuven gevraagd om met de vaste officiële methodiek in de hand – want dat was niet gebeurd bij de vorige studie – opnieuw die evaluatie te maken. Hun conclusies zijn eigenlijk heel duidelijk: daar is waardevolle natuur aanwezig en de Vlaamse overheid noch Essers mogen zonder procedures bij Europa zomaar dat bos vernietigen", legt Bert De Somviele van BOS+ uit.

BOS+ wil de studie nu ook als extra argument gebruiken in de procedure die loopt bij de Raad van State.

Meest gelezen