Ruim kwart meer arbeidskaarten toegekend vorig jaar dan in 2015

De dienst Economische Migratie van het Departement Werk en Economie heeft vorig jaar 27% meer arbeidskaarten uitgereikt dan in 2015. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van werk Muyters. Er is een duidelijk verband met de instroom van vluchtelingen in 2016.

Iedereen die van buiten de Europese Economische Ruimte in Vlaanderen wil komen werken heeft een arbeidskaart nodig. Wie al in ons land verblijft om een andere reden dan tewerkstelling, krijgt een zogenoemde arbeidskaart C.

Daarvan zijn er bijna de helft meer uitgereikt in 2016 dan in 2015, een gevolg van de instroom van vluchtelingen. Volgens Vlaams minister van werk Muyters gaat het vooral om kandidaat-vluchtelingen. Dat zijn mensen die hier verblijven, maar nog niet officieel erkend zijn. Zodra ze hier vier maanden verblijven, kunnen ze met een arbeidskaart werk zoeken. De meeste arbeidskaarten C voor kandidaat-vluchtelingen zijn uitgereikt aan Afghanen (2.229), Irakezen (1.507) en Syriërs (624).

"Werk blijft zonder twijfel de beste en meest efficiënte manier om in de maatschappij te integreren. We willen de vluchtelingen snel screenen, opleiden en begeleiden. De samenwerking tussen VDAB en Fedasil is hierin cruciaal", zegt Vlaams minister van Werk Muyters N-VA). "Maar ik maak me geen illusies: onze inspanningen zullen niet in een vingerknip resultaten opleveren. Het wordt een werk van lange adem, waarbij inspanningen van álle betrokkenen essentieel zijn.”

Beroepskaarten

Bij de beroepskaarten is de stijging kleiner. Om in Vlaanderen een zelfstandige activiteit te mogen uitoefenen, moeten migranten van buiten de Europese Economische Ruimte over een beroepskaart beschikken. In 2016 werden er 682 aanvragen ingediend en werden er 375 beroepskaarten afgeleverd tegenover 656 aanvragen en 355 goedkeuringen in 2015.

De cijfers

In 2016 ontving de dienst Economische Migratie 24.358 aanvragen die leidden tot 22.228 arbeidskaarten. Ten opzichte van 2015 betekent dat een stijging van 19% in aanvragen (van 20.483 naar 24.358), maar en een stijging van 27% in uitgereikte arbeidskaarten (van 17.477 naar 22.228). Het aantal toegekende arbeidskaarten C verhoogde van 9.794 naar 14.369, een stijging met bijna 47%.

Sinds 2012 was het aantal arbeidskaarten C voor de categorie van kandidaat-vluchtelingen jaarlijks aan het dalen: 5.168 in 2012, 3.875 in 2013, 2.251 in 2014 en 1.749 in 2015. In 2016 is hun aantal gestegen tot 6.477, wat meer dan een verdrievoudiging is.

Meest gelezen