Financiën naar Cassatie tegen afwijzing miljardenclaim Omega Diamonds

De federale overheidsdienst Financiën heeft een cassatieberoep ingediend tegen de beslissing van het Antwerpse hof van beroep eind vorige maand om de miljardenclaim van de douane tegen Omega Diamonds af te wijzen. Dat meldt minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

Omega Diamonds voerde tussen 2003 en 2008 zendingen ruwe diamant uit Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten in. Volgens de douane verkreeg het bedrijf de invoervergunningen daarvoor op basis van onvolledige en onjuiste informatie over de oorsprong, waarde en leverancier van de diamanten.

Het hof wees de claim tegen het diamantbedrijf en elf medebeklaagden op 25 januari af. Net zoals de rechter in eerste aanleg oordeelde ook het hof van beroep dat het reglementeren van de invoer van ruwe diamant door vergunningen in strijd is met het Europees recht.

Financiën geeft de strijd niet op. "De beslissing van het hof van beroep strookt niet met onze dagelijkse strijd tegen fraude en voor een eerlijke fiscaliteit en kan dus een precedent vormen", legt Van Overtveldt uit. "We kunnen ons daar niet zomaar bij neerleggen."

De advocaat van Omega Diamonds zegt akte te nemen van het cassatieberoep, maar wil voort niet reageren.