Fors meer treinvertragingen door spoorlopers en bommeldingen

Belgische treinen hebben vorig jaar ruim dagelijks ruim 30 uur vertraging opgelopen door spoorlopers, bommeldingen, criminaliteit en (bijna-)persoonsongevallen. Dat is een forse stijging tegenover voorgaande jaren: 60 procent meer. Infrabel, dat de spoorweginfrastructuur beheert, spreekt van “verontrustende vaststellingen” en roept op tot meer burgerzin.
Jonas Hamers / ImageGlobe

Wie dagelijks de trein neemt, sakkert vaak dat die vermaledijde trein alweer vertraging heeft. In 52 procent van de gevallen, ligt het probleem bij de NMBS (33 procent) of Infrabel (19 procent). Maar in een kleine helft van de andere gevallen (42,8 procent) ligt de oorzaak bij derden. Die derden, dat zijn vooral spoorlopers, bommelders en lui die zich bezighouden met criminaliteit in de sporen.

Spoorlopers zijn de grootste boosdoeners. In 2016 werden maar liefst 679 mensen betrapt die tussen de rails aan het lopen waren, waardoor het treinverkeer moest worden stilgelegd. De spoorlopers waren vorig jaar verantwoordelijk voor bijna 5.30 uur aan treinvertragingen, per dag. Dat is bijna een verdubbeling tegenover 2015. Ondanks campagnes om mensen af te raden om op de sporen te lopen, worden steeds meer spoorlopers betrapt. Onder het motto 'wie niet luistert, moet voelen', wil Infrabel hogere boetes invoeren voor spoorlopers.

Bommeldingen

Een andere boosdoener voor de verslechterde stiptheid zijn de bommeldingen. Vorig jaar moest het treinverkeer 40 keer worden stilgelegd omdat iemand een bommelding deed of dat er een verdacht pakketje werd gemeld. Dat is ruim een verdubbeling tegenover 2015, toen er 18 bommeldingen waren. De stijging is natuurlijk mede gevolg van de verhoogde waakzaamheid na de aanslagen.

De gevolgen van bommeldingen voor het treinverkeer waren vorig jaar ook proportioneel veel groter dan de jaren voordien: 4 keer meer vertraging dan de voorgaande drie jaren en zelfs 5 keer meer dan in 2015.

Samen met de bommeldingen is criminaliteit verantwoordelijk voor dagelijks bijna 4 uur aan vertragingen. De spoorwegpolitie moest vorig jaar 127 keer uitrukken, tegenover 89 keer in 2015, en maar liefst vier keer meer vertraging. 

Sabotage en vandalisme worden niet tot de criminaliteit gerekend, maar ze zorgen ook nog een voor 2 uur vertraging per dag, een verdubbeling.

Ook verantwoordelijk voor veel vertragingen zijn ten slotte de zogenoemde persoonsongevallen. In de eerste plaats natuurlijk een oorzaak van veel menselijk leed, maar ook voor dagelijks bijna 4 uur aan treinvertragingen. Het gaat hierbij zowel om wanhoopspogingen als ongevallen. Hierdoor liepen de treinen een kwart meer vertraging op dan in in de drie voorgaande jaren.

(Lees verder onder de infografiek)

"Verontrustende vaststellingen"

Alles bij elkaar genomen is dit dus een heel kwalijke tendens die weegt op de stiptheid van de treinen. Infrabel spreekt van “verontrustende vaststellingen” en roept op tot een collectieve bewustwording van deze problemen.

“Een betere stiptheid, waar alle gebruikers van het spoorwegnet recht op hebben, wordt ook gerealiseerd door een grotere burgerzin en door het onvoorwaardelijke respect voor de integriteit van het spoorwegdomein.” Samengevat: doe geen gekke dingen op het spoor, want hierdoor veroorzaak je alleen maar vertragingen.

Meest gelezen