Nationale Bank: overheidsfinanciën zijn er vorig jaar op achteruitgegaan

De toestand van de overheidsfinanciën is vorig jaar verslechterd. Dat schrijft de Nationale Bank in haar jaarverslag. Het gezond maken van die financiën is de prioriteit, en een efficiëntere overheid kan daarbij helpen. Ook economische groei is goed voor de overheidsfinanciën, en de Nationale Bank denkt dan vooral aan grote infrastructuurwerken. ACV-voorzitter Leemans en ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw weigeren allebei het jaarverslag te ondertekenen.
Gouverneur Jan Smets bij de voorstelling van het jaarverslag van de Nationale Bank.

De overheidsfinanciën zijn er in 2016 op achteruitgegaan, zo staat in het jaarverslag van de Nationale Bank. Het saneren van de financiën is de prioriteit voor de Nationale Bank, en daarvoor moeten de overheidsinstellingen efficiënter werken, zeker op het vlak van veiligheid en mobiliteit. Finland, Luxemburg, Zweden en Nederland scoren veel beter dan ons land, België staat voor Frankrijk, Portugal, Spanje en Italië.

Gouverneur Jan Smets van de Nationale Bank zegt dat ons land al decennia lang te weinig investeert in de infrastructuur, en dat we het risico lopen dat die veroudert. Daarom moet de overheid een tandje bijsteken, weliswaar binnen de begrotingsdoelstellingen.

Omdat het de overheid dus niet te veel mag kosten, wil Smets nog meer samenwerking tussen de overheid en de privésector.

Ook de 260 miljard euro die de Belgen op spaarboekjes hebben staan, moet volgens Smets daarvoor ingezet worden. Om dat te stimuleren, wil hij het belastingvoordeel voor spaarboekjes herzien. Smets wil dat voordeel niet noodzakelijk afschaffen, maar wel een soortgelijk belastingvoordeel toekennen aan beleggingen waarmee financieringen aan infrastructuur kunnen worden gefinancierd.

De investeringen in de infrastructuur kunnen ook de economie doen groeien, wat dan weer goed is voor de overheidsfinanciën.

De Nationale Bank is ook bezorgd over de banken en de verzekeraars. Zij moeten maatregelen nemen om de lage rente, die weegt op hun inkomsten, de baas te kunnen. Vorig jaar hebben vooral veel verzekeraars als P&V, Axa en ERGO zware herstructureringen aangekondigd. Maar ook de banken moeten ingrijpen als dat nodig is, zegt de Nationale Bank. Ook zij kunnen hun heil zoeken in infractructuur.

ACV en ABVV ondertekenen niet

ACV-voorzitter Marc Leemans heeft als regent van de Nationale Bank het jaarverslag van de Nationale Bank niet ondertekend. “In het jaarverslag ligt de focus op het saneringsbeleid van de uitgaven, terwijl de begroting vooral één groot lek inzake fiscale ontvangsten blijkt”, zegt Leemans. Ook de voorzitter van de socialistische vakbond ABVV Rudy De Leeuw weigert het jaarverslag te ondertekenen.

“In het verslag zitten ook een aantal belangrijke lacunes. Onvoldoende aandacht voor een meer rechtvaardige fiscaliteit, geen pleidooi voor een sluitende taxshift naar vermogen en geen duidelijk statement over meer werkbaar werk. Daar komt de bewering bovenop dat het hervormingsbeleid vruchten begint af te werpen, terwijl de werkgelegenheidsevolutie duidelijk achter blijft op het gemiddelde in de eurozone. Ook met het onderschrijven van de nieuwe wet op de loonvorming, terwijl een verstrenging onnodig is gebleken, heb ik het zeer moeilijk”, zo zegt Leemans.

Dit alles maakt dat de ACV-voorzitter het verslag niet kan ondertekenen. Dat is jammer want Marc Leemans ziet ook positieve elementen in het jaarverslag.

“De aandacht voor duurzaamheid en sociale cohesie is positief. Net zoals de erkenning van het onaanvaardbaar hoog niveau van de werkloosheid en van het hardnekkige karakter van de ondertewerkstelling van inwoners uit niet EU-landen. Ook het belang van investeringen in innovatie, opleiding, infrastructuur kan niet genoeg herhaald worden”, besluit Marc Leemans.

Meest gelezen