Regering belooft actie te ondernemen tegen geldschieters van salafisme

Premier Charles Michel (MR) heeft in de Kamer aangekondigd dat de regering actie zal ondernemen tegen de geldschieters van het salafisme, de radicale islam. Dat heeft de premier gezegd in een felle discussie in de Kamer. Daarin zei de premier geen lessen te moeten krijgen van Kamerlid Filip Dewinter (Vlaams Belang), die net terug is van een vriendschappelijk bezoek aan de Syrische president Assad.

“Dertig jaar lang heeft de Belgische regering actief gecollaboreerd met de landen die (...) de financiers van het wahabisme en het salafisme zijn”, haalde Dewinter vanmiddag uit naar de meerderheid in het parlement. Premier Michel pikte die aantijgingen niet en noemde Dewinter ronduit “een racist, xenofoob en liefhebber van een massamoordenaar. Dat maakt het verschil tussen jullie en ons.”

Maar er is wel een draagvlak onder politieke partijen om iets te doen tegen de groei van fundamentalistische islam in België. Als dam daartegen moet er een verlichte islam komen, die aansluit bij de westerse waarden.

De politieke discussie over de financiering van het salafisme werd gisteren aangewakkerd toen uit een gelekt rapport van OCAD bleek dat de conservatieve stroming binnen de islam sterker wordt in België, ten nadele van de gematigde islam. In het rapport van het orgaan voor de dreigingsanalyse stond ook dat Saudi-Arabië de sponsor is van de conservatieve stroming van de islam.

Financiële belangen

SP.A-voorzitter John Crombez had eerder al te kennen gegeven dat hij de geldstromen vanuit Saudi-Arabië en andere Golfstaten wil droogleggen. Maar hij klaagde erover dat de meerderheid de voorstellen van zijn partij hierover voortdurend weg stemt. Open VLD heeft los daarvan een resolutie klaargestoomd en schrijft aan een wetsvoorstel om de buitenlandse financiering van het salafisme in België droog te leggen.

Maar na dit gekrakeel lijkt er nu toch een draagvlak te groeien om over de grenzen van overheid en oppositie de geldstromen naar de radicale islam droog te leggen. Dat bleek ook vanavond tijdens een gesprek met John Crombez en Open VLD'er Bart Somers in "Terzake".

Crombez verwees in "Terzake" ook naar de uitspraken die minister van Justitie Koen Geens (CD&V) woensdag deed in hetzelfde actuaprogramma. De minister had gezegd dat er de afgelopen jaren heel wat maatregelen zijn genomen om de financiering van de radicale islam een halt toe te zeggen. Maar tegelijk gaf hij toe dat het niet eenvoudig is omdat er wereldwijd commerciële belangen mee gemoeid zijn. Lees: voor olie doen heel veel landen zaken met Saudi-Arabië en de Golfstaten. “Een kleine staat als België alleen, is op dat vlak een druppel op een hete plaat”, besloot Geens.

Crombez vindt dat niet kunnen en wil keihard nee zeggen tegen het geld uit Saudi-Arabië. Bart Somers pleit er op zijn beurt voor om Saudi-Arabië op Europees vlak ter verantwoording te roepen. "En als er een botsing is tussen financiële belangen en onze vrijheid en humanisme, dan moeten die financiële belangen wijken", zei Somers stellig. Tegelijk pleitte hij ervoor om de "normale islam" te steunen, als tegengewicht tegen het radicalisme.

"Moedig Oostenrijk"

Minister Geens haalde gisteren in "Terzake" ook het voorbeeld aan van Oostenrijk, dat twee jaar geleden zijn islamwetgeving heeft aangepast om de radicalisering in te dijken. “Oostenrijk is moedig geweest", zo zei Geens, "het heeft de buitenlandse geldstroom afgesneden, wat hen duur te staan is gekomen."

“Oostenrijk had al sinds 100 jaar een islamwetgeving”, legde correspondent Michael de Werd vandaag uit in “Terzake” (kleine foto). “De Oostenrijkse regering heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om ervoor te zorgen dat de islam Oostenrijkser wordt”, dus maar aangepast aan de westerse gebruiken, in plaats van te radicaliseren.

Wat heeft Oostenrijk dan precies gedaan? Twee punten: “Enerzijds moeten godsdienstleraren in Oostenrijk opgeleid worden”, legde correspondent De Werd uit. “Anderzijds is er een veel meer omstreden punt: een verbod op buitenlandse financiering van moskeeën en islamitische organisaties. Het ging dan vooral om twee landen: Turkije en Saudi-Arabië.”

Turkije wordt geviseerd omdat de Turken de grootste groep van moslims vormen in Oostenrijk. En sinds Erdogan aan de macht is in Turkije, werd er gevreesd dat er een parallelle Turkse samenleving kon ontstaan binnen Oostenrijk. Saudi-Arabië is het andere land waar Oostenrijk voor beducht is, omdat het land er wereldwijd van verdacht wordt dat het de radicale islam financiert.

Effect?

Maar heeft die wetgeving ook effect gehad? Correspondent De Werd twijfelt daaraan omdat tegen de verwachting in de moskeeën de deuren niet hebben moeten sluiten uit geldnood. Net zomin zijn er vele imams weggestuurd. “Het lijkt erop dat de geldstromen nog bestaan, maar dat ze verlopen via stichtingen in Oostenrijk.” Hoe het ook zij, volgens De Werd is het nog te vroeg om te besluiten of de invloed van het buitenland op de islam in Oostenrijk al dan niet is afgenomen.

Meest gelezen