Komt er na half jaar een einde aan onbestuurbaarheid van Haaltert?

Zes maanden na het uitroepen van de onbestuurbaarheid in Haaltert, sluiten Centrumlijst-VLD, CD&V en Open & Liberaal een akkoord. Phaedra Van Keymolen (CD&V) wordt voorgedragen als burgemeester, zo bevestigt de politica.

Het waren oppositiepartijen Centrumlijst-Vld en CD&V die eind juli het voorstel tot onbestuurbaarheid op de gemeenteraad brachten, en daarbij steun kregen van twee dissidenten van Open & Liberaal, die een bestuurscoalitie vormden met N-VA en SP.A.

Een bemiddelingsronde van gouverneur Jan Briers leverde net na de zomervakantie niets op. Om een procedure voor de Raad van State te snel af te zijn, trokken de initiatiefnemers voor het uitroepen van de onbestuurbaarheid hun raadsbesluit eind november terug, om direct daarna opnieuw de onbestuurbaarheid vast te stellen. Gouverneur Briers bemiddelde daarop opnieuw, zonder resultaat, waardoor Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) begin februari de gemeenteraad de opdracht gaf om een nieuwe coalitie te sluiten.

Phaedra Van Keymolen als nieuwe burgemeester

Nu bevestigt CD&V-kopvrouw Phaedra Van Keymolen dat haar partij een akkoord heeft gesloten om de gemeente te besturen samen met Centrumlijst-VLD en Open & Liberaal. CD&V bezit vijf zetels in de gemeenteraad, Centrumlijst-VLD bezit er 7 en Open & Liberaal vier, al is het wat die laatste partij betreft nog niet duidelijk hoeveel leden er in de nieuwe coalitie stappen. In Haaltert telt de gemeenteraad 25 zetels.

Phaedra Van Keymolen wordt voorgedragen als burgemeester, over de invulling van het schepencollege wordt nog gesproken, zo is te horen. Ze behaalde bij de vorige verkiezingen het op één na hoogste stemmenaantal (1.094) in Haaltert, na Willy Michiels van Centrumlijst-VLD.

Huidig burgemeester: "Alles gegeven"

Huidig burgemeester van Haaltert Veerle Baeyens (N-VA), die een coalitie sloot met SP.A en Open & Liberaal, zegt de afgelopen jaren "alles gegeven en correct gehandeld te hebben. "Het is mevrouw Verbestel (Open & Liberaal) die de stok in het hoenderhok gooide", zegt Baeyens. "Blijkbaar is dat een spel dat gespeeld werd. We hebben nochtans afspraken gemaakt en wij hebben die gerespecteerd. We zullen verder moeten kijken hoe we daarmee omgaan."

Burgemeester Baeyens verduidelijkt voorts dat een gemeenteraad het nieuwe schepencollege maar kan benoemen ten vroegste acht dagen nadat een voordrachtsakte wordt ingediend, wat vrijdagavond nog niet gebeurd was. Tegen die benoeming van het college kan er dan binnen de tien dagen een procedure voor de Raad van State ingeleid worden. Als die procedure niet ingeleid wordt, of afgewezen wordt, dan pas kan het schepencollege een voordrachtsakte voor een nieuwe burgemeester bij de gouverneur indienen.

Meest gelezen