Politie mag Kruispuntdatabank voortaan vrij raadplegen om flitsboetes uit te schrijven

De politiediensten hebben geen machtiging meer nodig om de Kruispuntdatabank Voertuigen te raadplegen. De ministerraad heeft hiervoor een wetsontwerp goedgekeurd. Het Hof van Cassatie had recent geoordeeld dat de politie die machtiging nodig had om flitsboetes te kunnen uitschrijven, maar had nagelaten die aan te vragen.

De politie kan weer met een gerust hart flitsboetes uitdelen. Ze doet dat door de zogenoemde Kruispuntdatabank Voertuigen te raadplegen, maar eind vorig jaar rees de vraag of ze dit wel op een rechtsgeldige manier deed. Het Hof van Cassatie had immers geoordeeld dat de politie een machtiging nodig heeft om deze databank te raadplegen, terwijl ze die niet had.

De ministerraad heeft vandaag een wetsontwerp van staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open VLD) goedgekeurd dat de politiediensten voortaan vrijstelt van deze machtiging. Volgens De Backer is hierdoor de rechtszekerheid hersteld, zowel voor boetes uit het verleden als toekomstige.

"Om de situatie uit het verleden recht te trekken, heb ik het initiatief genomen om een wetsontwerp te maken dat de politiediensten vrijstelt van een machtiging, maar wel een duidelijke wettelijke basis vastlegt voor het raadplegen van de Kruispuntbank Voertuigen. Ook een verantwoordelijke voor gegevensverwerking binnen de politie is verplicht", aldus De Backer.

De staatssecretaris werkt nu verder aan een update van de Privacywet. Dat moet dergelijke voorvallen in de toekomst vermijden. "We moeten dit juridische gebricoleer in de toekomst vermijden en een sterkere responsabilisering van de administraties bij de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens realiseren. Het is duidelijk dat het systeem van machtigingen alleen niet voldoende garanties biedt voor de bescherming van onze persoonsgegevens. Het is beperkt tot een momentopname zonder echte controle achteraf", licht De Backer toe.

In zijn bijschaving van de wet moet een verfijnde wettelijke basis met duidelijke regels, criteria en bescherming het systeem van machtigingen vervangen. Bij elke administratie moet een verantwoordelijke komen die de gegevensverwerking opvolgt. Bedoeling is ook dat de Privacycommissie controles op het terrein uitvoert om de opvolging van de nieuwe Europese regels te doen naleven.

Meest gelezen