Private beveiligingsfirma bewaakt kazerne special forces in Heverlee

Een privébedrijf zal voortaan de legerkazerne "Cdt De Hemptinne" in Heverlee bewaken. De beslissing past in het plan van Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) om in een kleiner leger soldaten zich meer te laten focussen op hun kerntaken. "De wacht laten doen door een privépartner betekent dat er meer militairen beschikbaar zijn voor operaties, terwijl de kosten voor de wacht zullen dalen", verantwoordt minister Vandeput.

Het Kwartier in de buurt van Leuven is de thuisbasis van onder meer de special forces en de jagers te paard. Deze laatste eenheid van 675 militairen levert gevechtssteun door informatie te verzamelen en door te geven aan de gevechtseenheden.

Binnenkort wordt hun kazerne dus bewaakt door een private firma. De ministerraad gaf minister Vandeput immers toestemming om een overheidsopdracht op te starten voor de uitbesteding van de wacht. Het contract duurt vier jaar en kan een jaar worden verlengd. Als het proefproject slaagt, kunnen later de andere kazernes volgen.

"Leger moet zich toespitsen op kerntaken"

Nu lopen de soldaten zelf nog wacht, maar minister Vandeput wil hen beter inzetten bij echte militaire opdrachten. "We hebben meer mensen nodig voor onze core business dus we laten graag een aantal zaken door de privé doen. Daarnaast is het ook zo dat de privéfirma's dat enigszins goedkoper kunnen doen. We schatten dat het ongeveer 10 procent goedkoper zal uitvallen dan vandaag", vertelt hij aan VRT Nieuws.

Defensie evolueert volgens de minister naar een kleiner, beter uitgerust leger dat meer ingezet kan worden in operaties. Om het dalende aantal personeelsleden op te vangen, moet het leger zich toespitsen op zijn kerntaken. Voor niet-militaire ondersteunende diensten wordt daarom zoveel mogelijk een beroep gedaan op partners binnen de overheid of de privé. Naast de bewaking in Heverlee start later dit jaar een pilootproject om de horeca-activiteiten van de Koninklijke Militaire School in Brussel te outsourcen.

Dat Defensie een beroep doet op private partners, is niet nieuw. Het gebeurt al voor verschillende zaken, zoals onderhoud en commercieel transport.

Meest gelezen