"Geen aanwijzingen voor dubieuze beleggingen via Publipart"

De Gentse schepenen Tom Balthazar (SP.A) en Christophe Peeters (Open VLD), die namens de stad gemandateerd zijn in Publipart, zeggen dat ze er als bestuurder van uitgaan dat vermogensbeheerders, erkend door de FMSA, de wetgeving naleven. "Op geen enkel moment hebben wij aanwijzingen gehad dat er belegd werd in betwiste activiteiten zoals wapenhandel", klinkt het in een gezamenlijke reactie. Groen, dat samen met SP.A een kartel vormt in de Gentse meerderheid, is niet mals voor de twee mandatarissen.
NICOLAS MAETERLINCK

De twee schepenen brengen voorts in herinnering dat de Gentse gemeenteraad, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, bij het begin van de legislatuur besliste om onderhandelingen op te starten over het uitreden uit Publilec.

"Het gaat om een voor de stad Gent erg belangrijk dossier", zegt schepen Christophe Peeters (Open VLD). "In 2015 konden we na moeilijke onderhandelingen met andere aandeelhouders al 9,9 miljoen euro als ontvangst voor de stad Gent realiseren. De waarde van de resterende aandelen is geraamd op 43,4 miljoen euro. Tom en ik werken hard voort om ook dat bedrag terug te halen. Het staat als ontvangst ingeschreven in onze begroting, voor investeringen in scholen, wegen en parken", aldus schepen Peeters.

Tom Balthazar vult aan dat hij veel tijd stak in de uitstap uit Publilec (de structuur boven Publipart). "Hierbij hoort overleg met de andere aandeelhouders, onderhandelingen met andere bestuurders, vergaderingen met juristen en financieel raadgevers. Het werk was dus zeker niet beperkt tot de formele vergaderingen van de raden van bestuur."

"Elke vergoeding zonder tegenprestatie is niet te verantwoorden"

In een drie pagina's tellende mededeling leggen Peeters en Balthazar voorts uit dat er "essentiële verschillen" zijn tussen de raden van bestuur van Publipart en de omstreden sectorcomités van Publifin (waarvan Publipart een kleindochter is). Ook benadrukken ze dat elke vergoeding zonder tegenprestatie "niet te verantwoorden is".

Balthazar zegt tot slot dat hij al enkele maanden zijn mandaten afbouwt, maar aangezien de uittreding uit Publilec nog niet rond is en pas in 2019 kan worden afgedwongen, hij die uittreding voort zal begeleiden.

"Algemeen belang dienen, niet eigenbelang"

De Gentse groenen, kartelpartner van SP.A in de meerderheid, willen volledige openheid in het Publipart-dossier. "Het kan niet dat belastinggeld werd ingezet voor dubieuze investeringen", zegt schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Elke Decruynaere. "Hier moeten we van af."

"Er is ook nood aan een algemeen Vlaams debat over de rol van politici in intercommunales", gaat Decruynaere voort. "Groen stuurt daar al langer op aan. Vertegenwoordigers van gemeenten zitten in intercommunales voor het algemeen belang en niet voor hun eigenbelang."

Groen brengt voorts in herinnering dat het Gentse schepencollege eerder al de beslissing nam om uit Publipart te stappen en dat de uitstap ook al op de gemeenteraad besproken werd. "Onze fractie zal uitleg vragen waarom dit zo geleidelijk gebeurt en ook over de investeringen: geen dubieuze investeringen met Gents belastinggeld."

"Ik kreeg 50 euro per vergadering"

Dirk Holemans is Gents gemeenteraadslid voor Groen en hij zit in de raad van bestuur van Publilec. "Ik zit als gemeenteraadslid in de raad van bestuur van Publilec met een duidelijke opdracht om eruit te stappen", reageert Holemans op de heisa.

"Die uitstap kan niet overhaast, anders verliezen we miljoenen euro's. Mochten we daar nu in één keer uitstappen, dan zouden we het kapitaal dat Gent bezit niet als een goede huisvader beheren." Holemans verduidelijkt voort dat de uitstap niet overhaast kan gebeuren, omdat de stad ook verantwoordelijk is voor de pensioenen van medewerkers in de voormalige (Gentse) energiebedrijven.

Voort zegt Holemans dat hij eerder al bij Publilec aandrong om te kijken hoe ethisch belegd kan worden. Over de zitpenningen is hij ook formeel: "Ik kreeg 50 euro per vergadering, met een drietal vergaderingen per jaar kom je aan 150 euro".

Meest gelezen