Het fijn stof in de lucht blijft hardnekkig aanhouden

In de drie gewesten worden ook vandaag nog altijd hoge fijnstofconcentraties gemeten. De informatiefase die sinds donderdag van kracht is, blijft dus gelden. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel). De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) adviseert om geen hout te stoken in haarden of kachels, en het autorijden te beperken.

De voorbije 24 uur bleef de gemiddelde PM10-concentratie in de drie gewesten hoger dan 50 µg/m³ (microgram per kubieke meter). "Omdat verwacht wordt dat de gemiddelde PM10-concentraties nog minstens 24 uur hoger zullen zijn dan 50 µg/m³, blijft de informatiefase die donderdag werd geactiveerd, van kracht", luidt het bij Ircel.

PM10 is fijn stof met een diameter kleiner dan 10 micrometer. De concentratie 50 µg/m³ is de drempel die de gewesten in België hanteren om de bevolking te informeren.

Door de ondermaatse luchtkwaliteit in Vlaanderen raadt de VMM aan de houtverbranding te beperken. De impact van houtverbranding op de luchtkwaliteit in een woonomgeving kan lokaal immers erg hoog oplopen. Daarnaast leidt ook het verkeer tot fijnstofuitstoot. "Daarom beperk je het rijden met de auto beter", geeft de VMM mee.

Morgen en overmorgen wordt het zachter en zal de wind toenemen. "Er wordt verwacht dat de fijnstofconcentraties dalen, maar in welke mate blijft op dit moment moeilijk in te schatten."