Tom Balthazar neemt ontslag als schepen en als lijsttrekker van SP.A in Gent

Tom Balthazar neemt ontslag als schepen van SP.A in Gent en als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de kartellijst SP.A-Groen. Zijn ontslag is een gevolg van de zaak-Publipart. Die NV betaalde aan zijn bestuurders, waaronder Balthazar, vorig jaar een vergoeding van 360.000 euro.

"Ik neem geen ontslag omdat ik een ernstige fout gemaakt heb of schuld zou moeten bekennen, maar omdat ik de toekomst van een progressief Gent niet wil laten verlammen door maanden van schandalen en opgeklopte discussies over vergoedingen", laat Balthazar in een mededeling weten.

Publipart is een dochteronderneming van Publilec, een intercommunale. Beiden zijn actief in de energiesector. Publilec via energieleverancier Luminus en Publipart via netbeheerder Elia. Vorig jaar betaalde Publipart aan haar bestuuderders 360.000 euro aan vergoedingen, dat is zo'n 20.000 euro per bestuurder.

Mediastorm

"Ik heb gedurende tien jaar het voorrecht gehad om schepen te mogen zijn van onze prachtige stad Gent. Ik heb tijdens die periode heel wat projecten gerealiseerd of gelanceerd. Eerst als schepen van milieu en sociale zaken. Nadien als schepen van wonen, stadsontwikkeling en openbaar groen", schrijft Balthazar.

"Vorig jaar was ik blij en fier dat ik aangeduid werd als lijsttrekker, en zo de kans kreeg om met een brede ploeg de opvolging van Daniël Termont voor te bereiden. Ik was samen met de mensen van Groen hard bezig met de voorbereiding van een nieuw project voor de stad van de toekomst, en voelde daarbij de oprechte steun van vele Gentenaars."

"Ik ben vandaag terecht gekomen in een mediastorm rond het zogenaamde Publipart-schandaal. Ik heb in eerdere verklaring reeds uitgelegd dat ik heel wat werk besteed heb aan de onderhandelingen die wij voeren over de uittreding uit Publilec. We slaagden er reeds in om een bedrag van 9,9 miljoen euro aan het stadsbestuur te laten uitbetalen."

Geen burgemeester zonder onbetwist gezag

"Dat neemt niet weg dat de discussie over het beheer van Publipart kan blijven aanhouden en dat zowel over het stelsel van de vaste vergoedingen als over het duurzaam beheer van de fondsen opmerkingen mogelijk zijn. Misschien had ik hier, als vertegenwoordiger van een minderheidsaandeelhouder die wou uittreden, eerder opmerkingen moeten over maken."

"Hoewel ik de vragen en de verontwaardiging van vele Gentenaars goed kan begrijpen, zien wij dat sommige groepen om louter politieke redenen dit schandaal zoveel mogelijk willen opkloppen en uitbuiten. In een dergelijke sfeer van schandalen en verdachtmakingen is het niet mogelijk een ploeg aan te voeren. Zonder vertrouwen kan je niet overtuigen. Zonder onbetwist gezag kan je geen burgemeester worden", besluit Balthazar.

Meest gelezen