Homans wil onderliggende structuren zoals Publipart in kaart brengen

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) wil "onderliggende structuren" zoals Publipart in kaart laten brengen en bekijken hoe de overheid daar toezicht op kan hebben. Voorwaarde is wel dat alle gewesten daaraan meewerken. "Anders verhuist zo'n nv zijn hoofdzetel van Vlaanderen naar Brussel of Wallonië", zei ze bij "VTM Nieuws".

De regels voor intercommunales zijn in Vlaanderen al streng, zegt minister Homans. "De presentiegelden kunnen niet hoger zijn dan 205 euro en je kan maximum drie zitjes in intercommunales combineren. Maar er zijn heel wat intercommunales die onderliggende structuren hebben opgericht, met een andere rechtspersoonlijkheid zoals nv's en cvba's. Die vallen niet onder de regelgeving van de intercommunales, ik heb daar geen greep op", zegt Homans.

"Ik ben absoluut bereid mijn verantwoordelijkheid op te nemen en te laten onderzoeken hoe we al die onderliggende structuren in kaart kunnen brengen en tegelijkertijd kijken hoe je daar als overheid toezicht op kan hebben." Maar Brussel en Wallonië moeten dan wel mee doen. "Want vanaf het moment dat de regels in Vlaanderen opnieuw strenger zijn, verhuist zo'n nv zijn maatschappelijke zetel naar Brussel of Wallonië en omzeilen ze die wetgeving opnieuw."

Meest gelezen