Publipart wil enkel nog in ethische fondsen beleggen

De holding Publipart wil de in opspraak gekomen beleggingsfondsen onmiddellijk verkopen en zal aan de raad van bestuur voorstellen om alleen nog in ethische beleggingsfondsen te investeren. "Publipart investeert nu niet en zal nooit rechtstreeks investeren in bedrijven die betrokken zijn in wapenhandel of productie van wapens", meldt het in een persbericht. Publipart wil ook "alle vergoedingen voor de bestuurders op heden stop zetten".

Publipart is "een privaatrechtelijke vennootschap en geen intercommunale", zegt de holding. "Publipart is allesbehalve een "schimmige vennootschap". Zij is weliswaar niet gekend bij het brede publiek, maar is een privaatrechtelijke vennootschap die volledig in orde is met alle wettelijke, vennootschapsrechtelijke, fiscale en bestuursrechtelijke voorschriften, die officiële jaarrekeningen publiceert, een volwaardige en goed functionerende raad van bestuur heeft, op een correcte manier haar algemene vergaderingen samenroept en gecontroleerd wordt door een erkende commissaris."

Publipart zegt voorts niet op dagelijkse basis de honderden posities in de beleggingsfondsen, die volgens de holding dagelijks veranderen, te screenen op het controversiële karakter. Volgens Publipart is dat de verantwoordelijkheid van de fondsenbeheerders.
"Publipart heeft in 2015 geïnvesteerd in 4 beleggingsfondsen via 2 erkende Belgische vermogensbeheerders. Bij de instap in de beleggingsfondsen werd de samenstelling van de portefeuille door de 2 vermogensbeheerders gerapporteerd. Op dat ogenblik stak het omstreden aandeel in Rheinmetall absoluut niet in de portefeuille van het fonds. Tot onze verbazing stellen wij op heden inderdaad vast dat volgens de laatst beschikbare informatie dit aandeel voorkomt in de lijst van activa, weliswaar met een gering percentage (1,14 procent van het fonds)", zegt de holding nog.

Met het oog op de controverse rond de vergoedingen voor de bestuurders, zal de raad van bestuur ook voorgesteld worden om alle vergoedingen voor de bestuurders "op heden stop te zetten". De raad van bestuur zal een voorstel voor de toekomst formuleren aan de algemene vergadering, klinkt het. Daarnaast zal de raad van bestuur de algemene vergadering mogelijk ook "adviseren over het optimale aantal bestuurders voor de vennootschap, rekening houdend met de belangen van de vennootschap zelf en met de desiderata van haar aandeelhouders".

Publipart merkt ook op dat het bij de genoemde bedragen van de vergoedingen om "bruto bedragen" gaat. "Netto's zullen circa de helft daarvan zijn", klinkt het. Die vergoedingen dekken volgens Publipart niet enkel de formele vergaderingen van de raad van bestuur, maar ook "de voorbereidende vergaderingen, diverse werkgroepen ad hoc samengesteld uit vertegenwoordigers van de raad van bestuur en de intensieve onderhandelingen die de voorbije jaren gevoerd werden tussen de bestuurders voorgedragen door de diverse aandeelhouders".

Publipart besluit het persbericht met te wijzen op het "maatschappelijk en strategisch belang van de aanwezigheid van de publieke sector in het kapitaal van de Belgische energiebedrijven Elia, Fluxys, EDF Luminus". Aan dat belang wordt volgens Publipart te weinig aandacht gegeven. "Via de publieke holdings wordt de Belgische verankering verzekerd. De bedrijven zijn van groot belang voor de Belgische economie en de lokale tewerkstelling en genereren bovendien een belangrijke dividendenstroom naar de gemeentekassen."

Meest gelezen