Wouter De Vriendt (Groen): "Veiligheid gaat boven alles in onze samenleving"

N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers en Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt hebben in "De zevende dag" pittig gedebatteerd over de omstreden wetsontwerpen over vreemdelingen van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) die zijn goedgekeurd. Smeyers wil criminele vreemdelingen de grens overzetten en de overbevolking in de gevangenissen aanpakken. De Vriendt is het eens als er voldoende rechtsbescherming voor die vreemdelingen is.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) had een wetsvoorstel ingediend waarbij vreemdelingen op basis van een vermoeden het land kunnen worden uitgezet. Partijgenoot en Kamerlid Sarah Smeyers nuanceert in "De zevende dag".

"Het zal om aantoonbare aanwijzingen moeten gaan", benadrukt zij. "Dat zal op advies zijn van de veiligheidsdiensten. We gaan niet op basis van een louter vermoeden iemand repatriëren. In onze gevangenissen zitten nu al heel wat vreemdelingen (50%) die iets mispeuterd hebben, en die geen Belgische nationaliteit hebben. We gaan die niet allemaal repatriëren."

Groen: "Opgeruimd staat netjes?"

Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) ziet het toch anders. "We verzetten ons. Die wet is geen oplossing. Dit maakt onze samenleving niet veiliger. Een potentiële terrorist of haatprediker moet worden opgesloten in onze gevangenissen om onze samenleving te beschermen", duidt De Vriendt. "Dit voorstel maakt het mogelijk die mensen over de grens te zetten. Opgeruimd staat netjes. Een terrorist kan van over de grens nog perfect een aanslag plegen tegen België. Theo Francken is koppig gefixeerd."

Smeyers spreekt dat tegen. "Het is net om onze samenleving, onze openbare orde te beveiligen dat zo'n maatregelen worden genomen. Ik vind niet dat de Belgische justitie deze mensen onder haar hoede moet nemen."

De Vriendt benadrukt dat zijn partij geen probleem heeft met het uitzetten van criminele vreemdelingen. Waar wringt het schoentje dan? "Met voldoende rechtsbescherming. Maar ook: na veroordeling een straf. Als het nodig is om iemand op te sluiten, moeten we dat doen." Hij haalt het voorbeeld aan van Mehdi Nemmouche, de dader van de aanslag in het Joods Museum in Brussel. "Hij is hier berecht en wordt uitgezet naar Frankrijk waar hij zijn straf zal uitzitten." 

"Meneer De Vriendt, dat zijn geen doetjes"

Smeyers haalt de overbevolking in onze gevangenissen aan. "Er zaten 11.000 mensen in de cel, dat aantal is gereduceerd naar 10.500. Daar gaan heel wat partijen en de minister van Justitie prat op. Die repatriëring van niet-Belgen, is normaal. Internationaal rechterlijk is elk land verplicht zijn eigen onderdanen op te vangen bij verwijdering. Als dat geen Belgen zijn, is België niet verantwoordelijk om die mensen op te vangen." Het N-VA-Kamerlid haalt het voorbeeld van Salah Abdeslam aan, terreurverdachte van de aanslagen in Parijs. "Types zoals Abdeslam had men kunnen verwijderen", stelt Smeyers.

"Zo iemand ga je toch net niet gewoon over de grens zetten", bedenkt De Vriendt zich. "Die hou je toch best op de radar." Smeyers blijft erbij zulke figuren toch de grens over te zetten. "Meneer De Vriendt, dat zijn geen doetjes! Het verblijf van Abdeslam mag je toch intrekken en hem de grens overzetten naar het land waarvan hij de nationaliteit heeft. Waarvoor dient een nationaliteit anders? Dan zijn de Franse autoriteiten natuurlijk verplicht om hem op te vangen."

Smeyers vindt tevens dat de snel-Belgwet lang genoeg heeft geduurd. "Er zijn helaas al heel wat vreemdelingen die de Belgische nationaliteit hebben gekregen en waar we nu wel de verantwoordelijk over hebben."