CD&V pleit voor code voor bestuurders intercommunales

CD&V wil dat er op korte termijn een code kotm die vennootschappen waarin overheden participeren, moeten respecteren. Die code moet bepalingen bevatten over de vergoedingen, het beleid en het ethische karakter van de activiteiten. Dat stelt partijvoorzitter Wouter Beke in een reactie op het schandaal rond Publipart dat afgelopen weekend losbarstte. Ook Open VLD wil meer transparantie.

CD&V wil ook alle leden van raden van bestuur en adviesraden van ondernemingen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent, verplichten hun mandaten aan te geven.

Op zich is het systeem van intercommunales een goede zaak, vindt Beke. Het biedt gemeenten de kans samen te werken rond uitdagingen die ze alleen veel moeilijker zouden kunnen aanpakken. Hij wijst er ook op dat Vlaanderen strenge regels heeft rond intercommunales. De vergoedingen liggen vast op 205 euro per vergadering, die moet worden bijgewoond. Beke pleit ervoor dat de regels binnen de verschillende gewesten op mekaar zouden worden afgestemd.

Het probleem met Publipart is dat het geen intercommunale is en dus niet onder die regels valt. CD&V breekt een lans om die tussenstructuren scherp tegen het licht te houden. Wanneer openbare besturen rechtstreeks of onrechtstreeks in vennootschappen participeren, moeten die dus een code respecteren rond vergoedingen, beleid en ethiek. De structuren moeten ook transparant aan de gemeenteraden worden meegedeeld.

Voor partijvoorzitter Beke mag de verplichte mandatenaangifte voor politici worden uitgebreid. De partij heeft een wetsvoorstel klaar dat alle leden van raden van bestuur en adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent, verplicht een aangifte van hun mandaten te doen.

"Aangeven welke vergoeding aan mandaat verbonden is"

Ook bij het partijbestuur van Open VLD stond de kwestie hoog op de agenda. De liberalen begrijpen de ophef over de hoge vergoedingen voor bestuurders van intercommunales.

"Ik begrijp dat mensen daar de wenkbrauwen bij fronsen", zegt voorzitter Gwendolyn Rutten. "Het zou een goede zaak zijn dat we niet alleen onze mandaten aangeven, dat doen politici al, maar dat ook iedereen aan het einde van het jaar zegt welke vergoeding daar tegenover stond. Dan ben je transparant en dat vinden wij een goede zaak."

Meest gelezen