Pleegouders krijgen bezoekrecht na jaar zorg voor pleegkind

Pleegouders krijgen bezoekrecht wanneer ze langer dan een jaar voor een pleegkind hebben gezorgd. Dat is een van de maatregelen in een wetsvoorstel dat morgen in de commissie Justitie wordt gestemd. Over het statuut van pleegouders wordt al tien jaar onderhandeld.
© lev dolgachov - www.belgaimage.be

"Pleegouders die meer dan een jaar voor een kind zorgen, hebben een affectieve band met zo'n kind", zegt CD&V-kamerlid Sonja Becq in Het Nieuwsblad. "We willen voorkomen dat de jeugdrechter dat kind bij die mensen weghaalt zonder dat ze daar iets tegen kunnen inbrengen." 

"Het bezoekrecht zal aangevraagd moeten worden via de rechtbank en er zal een akkoord gevonden moeten worden", zegt Niels Heselmans van Pleegzorg Vlaanderen. "Maar in principe zal een rechter altijd het leven van een kind belangrijker achten en kijken op welke manier dat het beste past. Het statuut is een verhaal dat al een tiental jaren loopt en we hopen dat er licht aan het einde van de tunnel komt en dat we een goed statuut kunnen voorstellen aan onze pleegouders." 

In het nieuwe statuut zal ook duidelijker afgebakend worden wie er mag beslissen over hobby's en kleren bijvoorbeeld. Volgens Sonja Becq komt er een opdeling tussen "dagelijkse beslissingen" (die genomen worden door de pleegouders) en "zware beslissingen" (die genomen worden door de ouders). Toch kunnen ouders en pleegouders samen ook beslissen dat er een groter deel van het beslissingsrecht in handen van de pleegouders komt. 

Vlaanderen telt nu bijna 3.800 pleegouders die zorgen voor meer dan 5.200 pleegkinderen. De ouders van pleegkinderen zijn voor korte of langere tijd niet in staat om voor hen te zorgen. Daarom worden de kinderen in een ander gezin opgevangen. Pleegzorg is in principe tijdelijk en het ouderlijke gezag blijft bij de ouders liggen. 

Meest gelezen