Van Besien wil dat N-VA-"mandatenkampioen" Kennis vergoedingen bekendmaakt

Groen wil dat de Antwerpse schepen Koen Kennis (N-VA) alle vergoedingen openbaar maakt die hij ontvangt voor het bekleden van zijn veertig mandaten. Het gaat jaarlijks om tienduizenden euro's. Groen eist volledige transparantie, zowel van schepen Kennis als van het volledige Antwerpse college van burgemeester en schepenen. Bovendien stelt de partij een plafond voor: schepenen zouden niet meer dan 30 procent mogen bijverdienen door mandaten.

Na het uitbreken van het Publipart-schandaal in Antwerpen, die SP.A-schepen Tom Balthazar de kop kostte, schiet links terug. In Gent wordt N-VA'er Siegfried Bracke geconfronteerd met zijn post als commissaris in Publilec En in Antwerpen richt oppositiepartij Groen (in Gent samen met SP.A in de meerderheid) zijn pijlen op N-VA-schepen Koen Kennis. 

De Antwerpse schepen bekleedt veertig mandaten, waarvan er zeventien bezoldigd zijn. In Gazet van Antwerpen zegt Kennis dat die vergoedingen een stuk bescheidener zijn dan de bedragen die sommige Gentse politici bleken binnen te rijven. "Het is maar hoe je het bekijkt. De bedragen die Kennis nu mondjesmaat bekend maakt, zijn helemaal niet zo bescheiden. Integendeel, zijn rekening loopt behoorlijk op", reageert Groen-gemeenteraadslid Van Besien, die Kennis de "mandatenkampioen" noemt.

"Bij Intermixt gaat het om 22.000 euro per jaar, bij BAM wordt jaarlijks ongeveer 300.000 euro verdeeld over negen bestuurders. Dat is omgerekend goed voor zo'n 33.000 euro per zitje", rekent Van Besien voor. In die verschillende raden zitten overigens vertegenwoordigers van verschillende partijen.

"Of krijgt Koen Kennis deze vergoeding niet, of weigert hij ze? En bij PMV-Vlaanderen werd vorig jaar 132.274 euro verdeeld over 10 bestuurders. Dat betekent meer dan 10.000 euro per bestuurder, voor Kennis wellicht nog meer aangezien hij voorzitter is". De groene fractieleider citeert daarenboven nog de "waslijst aan kleinere bedragen" voor andere mandaten.

Open kaart

Oppositiepartij Groen vraagt Kennis en het voltallige college open kaart te spelen. "Mensen vragen eerlijkheid en transparantie, en pikken het niet dat vergoedingen ongegeneerd opgestapeld worden. Het brengt de politiek in een slecht daglicht". Groen vraagt ook, net als in Gent, maatregelen om "excessen zoals die van Kennis" in de toekomst te vermijden. Concreet zal Groen volgende week tijdens de gemeenteraad voorstellen dat de extra inkomsten uit mandaten niet meer dan 30 procent mogen bedragen van wat schepenen als salaris krijgen van de stad.

In Gazet van Antwerpen zegt Kennis overigens zelf dat hij te veel mandaten heeft. "Ik bekleed veel mandaten om de eenvoudige reden dat er veel te veel intercommunales zijn. Ik zit in die raden van bestuur om dat enorme kluwen van binnenuit te veranderen. Wij zijn hard aan het werk om dat kluwen te hervormen tot eenvoudigere en transparantere structuren", luidt het.