Onderwijsbonden stellen Vlaamse regering een ultimatum

De vier vakbonden in het onderwijs stellen de Vlaamse regering voor een ultimatum. Ze krijgt tot 10 maart de tijd om het nodige geld op tafel te leggen voor het loopbaanpact. Dat pact moet het beroep van leraar opnieuw aantrekkelijker maken. Ook het katholiek onderwijs stelt intussen voorwaarden om verder de maatregelen te bespreken.

Met dat loopbaanpact wil Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) de carrière van leraar opnieuw aantrekkelijk maken. De minister had voorgesteld om leraren in de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs één of twee uur meer les te laten geven.

Dat zou zo'n 140 miljoen euro opbrengen, maar voor de vier vakbonden is dat onaanvaardbaar. Zij vinden dat de Vlaamse regering zelf met dat geld over de brug moet komen.

Indien de Vlaamse regering wil waarmaken wat ze beoogt, namelijk de job opnieuw aantrekkelijk te maken, dan zal ze daarin zelf moeten investeren, vindt Koen Van Kerckhoven namens de bonden.

Minister Crevits krijgt tot 10 maart om met dat geld over de brug te komen. Als dat niet lukt, dreigt er een gigantisch probleem, aldus de bonden.

Ook katholieke net stelt voorwaarden

Intussen heeft ook het katholieke scholennet opmerkingen. Zo vindt Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, dat de opdracht van een leraar niet enkel moet worden uitgedrukt in het aantal lesuren voor de klas, maar dat ook het takenpakket verder moet worden bekeken.

Boeve vraagt dat het percentage dat de scholen krijgen om leraren te benoemen, wordt opgetrokken. Het onderzoek dat de minister heeft besteld in dat verband bekijkt nu de taakbelasting per graad. Maar je moet het per lerarenprofiel bekijken, zegt Boeve.

Wat is het werkelijke takenpakket van een leraar Frans in de derde graad en dat van een leraar LO. In de derde graad? En wat ons betreft, kan het dan, in het kader van die schoolopdracht, dat die taalleerkracht minder uren voor de klas staat dan die LO-leerkracht.

Meest gelezen