Europees Parlement keurt omstreden CETA-verdrag goed

Het omstreden vrijhandelsakkoord CETA is vandaag goedgekeurd door het Europees Parlement in Straatsburg. Wallonië en Brussel veroorzaakten eind vorig jaar heel wat deining door niet akkoord te gaan, waardoor België, als enige EU-lidstaat, het akkoord niet kon ondertekenen. Maar na hard onderhandelen, werd er toch een akkoord bereikt.
AFP or licensors

CETA is de afkorting van Comprehensive Economic and Trade Agreement. Een hele boterham voor een lijvig dossier van 1.600 pagina's dat het vrije handelsverkeer tussen de Europese Unie en Canada regelen. Vrije handel betekent dat beide partijen geen invoerrechten meer zullen moeten betalen als ze elkaars producten in- of uitvoeren. En producten is binnen CETA een heel breed begrip: het gaat bijvoorbeeld ook over investeringen en overheidsopdrachten.

Nu het Europees Parlement het akkoord heeft goedgekeurd, zal hetvoorlopig in werking treden, tot alle nationale en regionale parlementen van de EU-lidstaten het akkoord formeel geratificeerd hebben. Naar verwachting zal dat nog een aantal jaren in beslag nemen.

Struikelblok

Dat regio's moeten instemmen, was vorig jaar nog een groot struikelblok voor het verdrag dat de vrije handel tussen Canada en de Europese Unie verder zal regelen. De Waalse en Brusselse regeringen weigerden namelijk een tijd lang het akkoord goed te keuren omdat ze bezwaren hadden tegen enkele punten in het verdrag.

Het was vooral Waals minister-president Paul Magnette (PS) die het gezicht werd van het verzet tegen CETA. Hij hield het been lang stijf omdat een aantal sociale en milieuafspraken te vaag waren omschreven. Maar vooral de juridische procedure om eventuele geschillen te regelen, zat Magnette dwars. Uiteindelijk is de angel eruit gehaald door de omstreden procedure voorlopig uit het akkoord te halen.

Meest gelezen