Gents kartel tussen Groen en SP.A blijft bestaan

In Gent hebben de leden van Groen zich vanavond uitgesproken voor het voortzetten van het kartel met SP.A. Over die vraag was een speciale vergadering opgezet na de Publipart-affaire. Er kwamen weinig leden opdagen, maar een overweldigende meerderheid van de aanwezigen stemde voor het voortzetten van de samenwerking.

In het Gentse Geuzenhuis waren vanavond een aantal leden van Groen Gent samengekomen om over de toekomst van het kartel met SP.A na te denken. Bijna 800 leden werden uitgenodigd om in de nasleep van Publipart naar een uiteenzetting te luisteren over de maatregelen die met kartelpartner SP.A zijn afgesproken.

Er kwamen maar 149 mensen opdagen, en van hen stemden er 146 voor het voortzetten van het kartel, twee tegen en een onthouding.

Er wordt nu nog voort gepraat over een aantal voorwaarden die Groen gesteld heeft, en over garanties die de groenen gevraagd hebben.

“De aangekondigde maatregelen geven vertrouwen, maar met Groen willen we garanties voor een echte omslag naar een andere politieke cultuur. Onze leden gaven een duidelijk mandaat om daarover met de SP.A rond de tafel te gaan zitten om zo tot progressieve samenwerking te komen”, zei schepen Elke Decruynaere.

Groen wil een aantal garanties: ten eerste wil Groen garanties voor de strikte uitvoering van de afgesproken maatregelen voor een eerlijke en transparante politiek en ethisch beleggen. Ten tweede wil Groen dat het toekomstige kartelprogramma voorziet dat vanaf 2018 burgerbetrokkenheid en politieke vernieuwing een belangrijk gegeven wordt in de Gentse politiek. Tot slot wil Groen Gent ook de concrete vertaling van de gelijkwaardigheid van beide partners in de kartelsamenwerking.

"Hatelijke reactie"

Op een enkele uitzondering na, lieten de leden van Groen Gent bij aanvang van de bijeenkomst nog niet in hun kaarten kijken. "Ik ga dat straks vertellen", "Ik heb lang nagedacht in het weekend" of "Ik ben benieuwd naar wat het Gentse partijbestuur en de schepenen te zeggen hebben", waren enkele van de reacties die VRT Nieuws kon sprokkelen voor het begin van de vergadering.

Sommige anderen hebben wel al een duidelijke mening gevormd: "Ik heb de hatelijke reactie gezien van Siegfried Bracke, het is gelukkig als een boemerang in zijn gezicht ontploft. Plus de SP.A wordt alleen geviseerd", aldus een Groen-lid.

"Als mandataris vinden wij het belangrijk om naar de leden te luisteren", zei raadslid Sara Matthieu. "Er is veel gebeurd de afgelopen dagen."

"We hebben een aantal duidelijke voorstellen, maar het zijn de leden die in alle vrijheid beslissen, benadrukte schepen Filip Watteeuw. Bij schepen Elke Decruynaere was te horen dat ze er "alle vertrouwen in heeft dat de leden een wijs besluit gaan nemen".

Kartel onder druk

Het kartel SP.A/Groen kwam onder druk te staan door de zaak-Publipart.

Toen bekend raakte dat politici daar forse vergoedingen opstreken, nam de Gentse schepen Tom Balthazar, die normaal naar de verkiezingen zou trekken als lijsttrekker, ontslag. Groen koppelde daarop voorwaarden aan het voortbestaan van het kartel en vanavond mochten de leden zich daarover uitspreken.

Meest gelezen