Na 13 jaar akkoord over splitsing van Orde van Architecten

In de loop van volgend jaar wordt de Orde van Architecten opgesplitst in een Vlaamse en een Frans- en Duitstalige Orde. Er blijft wel een nationaal overlegorgaan bestaan. "Na maar liefst 13 jaren onderhandelen werd een principeakkoord bereikt", zegt Marnik Dehaen, de voorzitter van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten.
imago stock&people

De Orde van Architecten bestaat momenteel uit de Nationale Raad, twee taalvleugels en tien provinciale raden. Vooral de Vlaamse vleugel is al jaren vragende partij voor een opsplitsing, maar vooral langs Franstalige zijde was er tegenkanting. "Via overleg hebben we de communautaire angel eruit gehaald", aldus Dehaen. Alle betrokkenen gaan nu akkoord met een hervorming.

Eind december werd een principeakkoord ondertekend op het kabinet van minister van Middenstand Willy Borsus (MR). Er komen twee ordes (een Vlaamse Orde en een Frans- en Duitstalige Orde), legt Dehaen uit. De Nationale Orde verdwijnt. Er blijft wel een federaal bureau (zonder rechtspersoonlijkheid), waarin zal worden overlegd over zaken als deontologie, inschrijving in het beroep en stages. Ook de provinciale raden kunnen volgens Dehaen verdwijnen, maar bij Borsus nuanceert men dat: "Iedere orde blijft in de mogelijkheid om een provinciale structuur te organiseren", klink het daar.

"In het huidige systeem is er een versnippering van de bevoegdheden. Er moet heel veel pingpong gebeuren alvorens er een beslissing wordt genomen", zegt Dehaen. "Na de hervorming zullen we veel korter op de bal kunnen spelen."

Een woordvoerster van Borsus bevestigt dat er een akkoord is over een hervorming. De tekst ervan wordt momenteel besproken tijdens interkabinettenwerkgroepen (IKW). Hij zal naar het parlement gaan zodra er een regeringsakkoord is. "Gezien het ontwerp naar mijn bescheiden mening een optimale structuur vooropstelt en gezien het ontwerp een unaniem akkoord van de sector geniet, hoop ik dienaangaande spoedig een akkoord te bereiken", stelt Borsus.

Een officiële timing is er niet, maar binnen de sector verwacht men de hervorming "ten vroegste op 1 januari 2018 en vermoedelijk eerder in de loop van dat jaar".

Meest gelezen