Ook Yves Leterme adviseerde Telenet

Ook voormalig premier Yves Leterme (CD&V) heeft vorig jaar een vergoeding opgestreken voor advies aan Telenet, zo maakte het bedrijf vandaag zelf bekend. De adviesraad, die opgericht werd in 2011, dient om raad te geven aan het management van Telenet over "socio-economische, politieke en media uitdagingen van het bedrijf".

Momenteel hebben slechts twee politici een zitje in de Telenet-adviesraad: Patrick Dewael (Open VLD) en Siegfried Bracke (N-VA). Die laatste nam gisteren ontslag als adviseur van Telenet. In de nasleep van het Publipart-schandaal had Bracke de socialisten beschuldigd van "graaicultuur", maar gisteren lekte uit dat Bracke zelf jaarlijks 12.000 euro bruto opstreek als Telenet-adviseur. Hij kreeg daarboven 2.000 euro per advies.

Dewael stapt niet op

Patrick Dewael stapt in tegenstelling tot Siegfried Bracke niet op uit de adviesraad van Telenet. Wel gaat hij met Telenet een gesprek voeren over "de toekomst van de adviesraad, die reeds verveld was tot ad hoc bilaterale contacten".

De liberaal benadrukt dat Telenet "geen intercommunale, publieke of semi-publieke organisatie" is, maar een beursgenoteerd bedrijf "dat voor honderd procent in private handen is". Dewael zelf is sinds 2010 opnieuw ingeschreven als advocaat aan de balie en zegt dat hij Telenet advies verleent "vanuit die context en zijn expertise".

Dewael merkt voorts op dat het aan Telenet zelf is om te communiceren over consultancy-opdrachten, de inhoud ervan en de verloning. "Een volksvertegenwoordiger is in principe zelfs niet verplicht deze opdracht aan te geven bij het Rekenhof."

Gaat het om publieke of semi-publieke organisaties, dan toont hij zich wel voorstander van het openbaar maken van de bezoldigingen die politici krijgen voor hun mandaten. "Daar gaat het immers om publieke middelen en belastinggeld", besluit hij. "De specifieke opdrachten en verloningen van advocaten, professoren, boekhouders, artsen en dergelijke meer vallen daar echter niet onder."

"Adviesraad is klankbord om Telenet verder uit te bouwen"

De vergelijking wordt gemaakt met Proximus. Daar zetelen politici in de raad van bestuur, wat bij Telenet niet het geval is. "Om toch voeling te houden met de politieke context" kwam er een adviesraad "om een klankbord te hebben dat het management moet toelaten Telenet verder succesvol uit te bouwen", luidt het.

"De adviezen die de afgelopen jaren verleend werden, gingen onder andere over het verplaatsen van de hoofdzetel van Telenet Group Holding na de overname van BASE Company (van Mechelen naar Brussel, red.) en over het 500 miljoen investeringsprogramma 'De Grote Netwerf'", legt het bedrijf uit. "De leden van de adviesraad engageren zich om zich te onthouden van het verlenen van diensten aan Telenet over aangelegenheden die verband houden met zaken waarmee ze ook bezig zijn in het kader van de uitoefening van hun mandaat."

Privégeld, geen belastinggeld

Vorig jaar deed Telenet behalve op Bracke en Dewael ook een beroep op Yves Leterme. "Zij kregen voor hun adviezen een marktconforme vergoeding. Als beursgenoteerd privébedrijf is het toegestaan om experts en adviseurs tegen een vergoeding te engageren", zegt Telenet, dat Bracke na zijn ontslag bedankt voor de samenwerking. Hoeveel de politici precies verdienen wil het bedrijf niet meegeven, maar er wordt wel benadrukt dat het om privégeld en niet om belastinggeld gaat.

"Door het ontslag van de heer Bracke en het eerdere ontslag van Peter Vanvelthoven herbekijkt Telenet of en in welke vorm de adviesraad, die reeds was verveld tot bilaterale contacten, moet verder blijven bestaan. Telenet zal echter ook in de toekomst bij experten (zowel politici, academici of andere relevante stakeholders) advies blijven inwinnen", besluit het bedrijf.

Meest gelezen