"Betere taalkennis ouders voor voorrang in Nederlandstalige school in Brussel"

In Brussel zullen anderstalige ouders beter Nederlands moeten kennen, als ze voorrang willen krijgen in een Nederlandstalige secundaire school. De Vlaamse regering wou die strengere regel al een paar jaren geleden invoeren, maar een aantal ouders ging in beroep. Het Grondwettelijk Hof heeft nu beslist dat er geen probleem is.

Bij de inschrijving in een Nederlandstalige school in Brussel, voorziet de Vlaamse regering een voorrangsregeling voor kinderen van ouders die een bepaalde kennis van het Nederlands kunnen aantonen. Die is begrensd tot 55 procent van de beschikbare plaatsen.

Vroeger moest één van de ouders het niveau B1 halen van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen. Enkele jaren geleden werd die voorwaarde verstrengd en trok de Vlaamse regering de vereiste kennis op tot niveau B2. Reden was dat de scholen het vroegere niveau als onvoldoende ervaarden om de communicatie met de ouders vlot te laten verlopen en om te spreken van een versterking van het Nederlandstalig karakter van het onderwijs in onze hoofdstad. De maatregel geldt pas vanaf schooljaar 2018-2019.

De vzw Foyer en verschillende ouders vochten de bepaling aan bij het Grondwettelijk Hof. Maar dat zegt dat de voorrangsregeling jongeren het recht op onderwijs niet ontzegt. Bovendien legt de regeling geen verplichte kennis van het Nederlands op. Ze voert enkel een voorrangsregeling in. Het Grondwettelijk Hof preciseert voorts dat elke school 25 procent van de plaatsen moet vrijhouden voor kinderen uit kansarme gezinnen. Overigens wijst het Hof er nog op dat ouders drie jaar de tijd krijgen om het vereiste attest te halen.

De maatregel zou volgens de rechters wel onevenredig zijn indien hij van één van de ouders een kennis van het Nederlands zou eisen dat hoger ligt dan niveau B2. Ook mag het voor ouders niet overdreven moeilijk worden gemaakt een bewijs van de talenkennis voor te leggen. Dat moet zonodig door een rechter worden gecontroleerd.

Meest gelezen