Het proces Delphine Boël: bent u nog mee?

De zoveelste episode in het proces Delphine Boël start vandaag. Bent u nog mee? Alles draait al vier jaar rond dezelfde vraag: is koning Albert de biologische vader van Delphine? Helaas, een antwoord krijgen we daar niet meteen op vandaag. Integendeel. Albert is - net als Jacques Boël trouwens - opgeroepen om te verschijnen op de rechtbank. Hij vermeed telkens de confrontatie met Delphine, en ook voor vandaag liet hij al weten niet op te dagen. Het proces-Boël: in vraag en antwoord.

Waar gaat dit over? Over juridische erkenning van een vermeende biologische afstammingsband

Kunstenares Delphine Boël (47) zoekt via de rechtbank de juridische vaststelling van het feit dat zij de natuurlijke dochter van koning Albert II is. Zij beweert dat ze het resultaat is van een (16 jaar lange) affaire tussen barones Sybillee de Selys Longchamps (foto) en Albert tijdens zijn huwelijk met koningin Paola. 

De bal gaat aan het rollen wanneer Delphine wordt vernoemd in een biografie van Mario Danneels over Paola, in oktober 1999. Datzelfde jaar reageert Albert in zijn kersttoespraak. Hij spreekt over een "crisisperiode" in zijn huwelijk, maar zegt er ook bij dat "zij behoort tot het privéleven".

In 2013 laat Albert via zijn advocaat weten dat hij "de feiten niet toegeeft en weigert om beschouwd te worden als de vader van Delphine." Die reactie komt er nadat de barones een interview had gegeven aan Vier. In "Onze dochter heet Delphine" getuigt ze en haalt intieme vakantiefoto's, brieven en persoonlijke documenten aan. Wat volgens Alberts advocaat nog altijd niet bewijst dat hij de vader is. Koningskenner Mark Van den Wijngaert stelt dat Albert niet als dusdanig ontkent. "De waarheid is die van Sybille, maar we hebben het verhaal van Albert niet. We zien één bron, dan kun je moeilijk zeggen dít is de waarheid."

Wat is de stand van zaken in dit proces? Grondwettelijk Hof maakt weg vrij voor Delphine

Een eerste noodzakelijke stap om Albert juridisch als biologische vader te beschouwen, is het wettelijke vaderschap van Jacques Boël (de ex-man van haar moeder en Delphines adoptievader) te ontkennen. De vordering van Delphine was te laat ingesteld en daarom onontvankelijk. Normaal gezien moet de vraag gesteld worden vóór je 22e verjaardag of binnen het jaar nadat je hebt ontdekt dat je vader niet je natuurlijke vader is. Dat was niet het geval bij Delphine. Zij trok naar het Grondwettelijk Hof waar ze gelijk kreeg. Volgens het hof is het recht om te weten wie je biologische vader is zó belangrijk dat die termijn van 22 jaar eigenlijk in strijd is met het recht.

Het Grondwettelijk Hof moest zich ook uitspreken over het "bezit van staat". Dat is een juridische term om duidelijk te maken dat Delphine als de dochter van Jacques Boël kan worden beschouwd omdat ze lange tijd door het leven gegaan is als zijn dochter, omdat ze door hem is opgevoed en bij hem woonde. Voor de buitenwereld stond het buiten kijf dat ze vader en dochter waren en, zo luidt de regel, in dat geval kan afstamming niet worden betwist. Maar is die regel absoluut? Ook hier kreeg Delphine gelijk. Volgens het Hof is het recht om je afstamming te kennen belangrijker dan de bestaande familiebanden.

En wat nu? "Dit gaat nog járen aanslepen"

Vandaag wordt een zitting achter gesloten deuren gehouden voor de Franstalige familierechtbank in Brussel. Daar moeten finaal twee stappen worden genomen.

  • De eerste stap is de ontkenning van het vaderschap van Jacques Boël in een definitieve rechterlijke uitspraak.

"De rechtbank moet in eerste aanleg nog beslissen over de vordering tot betwisting van het wettelijke vaderschap. Het is waarschijnlijk dat de rechtbank het Grondwettelijk Hof (zie hierboven) volgt, maar ze zou ook nog een nieuwe prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof kunnen stellen", legt Gerd Verschelden, hoogleraar Familierecht (UGent) aan onze redactie uit. "Zelfs als het positief uitdraait voor Delphine (een vonnis op basis van DNA-onderzoek bij Jacques Boël) zal Albert nagenoeg zéker in beroep gaan."

Volgens Verschelden is deze hoorzitting bij wijze van spreken een non-event. "Dat proces gaat nog járen aanslepen. Het Brusselse hof van beroep kan nieuwe problemen opwerpen na een arrest in hoger beroep en na een arrest in hoger beroep is cassatie nog mogelijk. Ik vermoed dat de advocaat van Albert de procedure tot na zijn dood zal proberen rekken."

  • Pás als het wettelijke vaderschap van Jacques Boël na een definitief vonnis of arrest ontkend is, volgt de tweede stap in het proces: de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap van koning Albert. Delphine zal dat proberen aantonen via persoonlijke documenten (onder meer brieven die Albert schreef en foto's van vakanties die ze samen spendeerden). Vraag is of dit voldoende bewijslast is?
     

Delphine kan de afname van een DNA-staal vragen als persoonlijke documenten onvoldoende zouden zijn. Albert kan echter DNA weigeren af te staan. "De rechtbank kan een deskundigenonderzoek bevelen, maar je kan niemand fysiek dwingen om een DNA-onderzoek te ondergaan", zegt Gert Verschelden. Die weigering kan in Alberts nadeel uitdraaien, want de rechter kan uit een onrechtmatige weigering, in combinatie met andere elementen van het dossier, "een feitelijk vermoeden van vaderschap" afleiden.

Neemt Albert het geheim mee in zijn graf? Misschien

In de procedure tot onderzoek naar het vaderschap kan Delphine DNA opvragen van Albert om zo hun genetische band aan te tonen, zelfs na Alberts dood. "Het deskundigenonderzoek kan ook gebeuren met genetisch materiaal van andere bloedverwanten, zoals prins Laurent, of bij koning Filip of prinses Astrid. Zij kunnen uiteraard ook weigeren. Rest er Albert. Ook in afstammingszaken worden analyses gedaan post mortem en kunnen overledenen worden opgegraven of graftombes geopend om de nodige vaststelling te doen", stelt Verschelden.

Wat bij erkenning? Vier en geen drie erfgenamen

Als het tot een juridische vaststelling komt van het vaderschap van Albert, dan heeft Delphine recht op een erfenis. Voor Delphine is het altijd te doen geweest om de erkenning als dochter, naar eigen zeggen niet om het geld. Toch deelt ze in de centen als de rechter haar gelijk geeft. "Delphine kan haar aandeel opeisen. De nalatenschap van Albert wordt dan in vier gedeeld en niet langer in drie (Filip, Laurent, Astrid). Zo nodig moet er opnieuw worden verdeeld. De titel van prinses zal ze echter nooit krijgen: ze is immers niet geboren uit een wettelijk huwelijk", verduidelijkt Verschelden.

Meest gelezen