Justin Trudeau: selfiepremier maar ook pragmaticus

De Canadese premier Justin Trudeau is naar Europa afgezakt voor de ondertekening van het CETA-verdrag, het veelbesproken handelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie. Trudeau lijkt voor veel buitenlandse media een politieke ster in wording. Maar hoe kijken zijn landgenoten naar hem? Een portret.

Justin Trudeau (45) is intussen anderhalf jaar premier van Canada. Een bijzonder populaire premier, zo lijkt het. "Bij zijn aantreden in 2015 leek het alsof geen enkele Canadees een slecht woord over had voor hem", zegt Canadakenner Lode Roels.

"Het land was zijn voorganger, conservatief Stephen Harper na 10 jaar spuugzat. Zijn partij heeft zich letterlijk kapot geregeerd. Canada snakte na een decennium naar change, zoals ze dat bij hun zuiderburen zagen met toenmalig president Obama. En daar was Trudeau: jong, fotogeniek, welbespraakt en - niet onbelangrijk in Canada - perfect tweetalig", zegt Roels. "Hij wekt dezelfde Trudeaumania op als zijn vader Pierre, die hem van 1968 tot 1984 voorging als premier."

Imago

Dat Trudeau best gezien mag worden, is een troef die de Canadese premier graag uitspeelt. "Zijn sociale media bulken van slimme, fotogenieke beelden. Hij wordt niet voor niks in de volksmond "de selfiepremier" genoemd", aldus Roels. "In die sterkte schuilt tegelijk ook zijn zwakte: Trudeau krijgt geregeld het verwijt een intellectueel lichtgewicht te zijn. Zijn beleid zou politiek gezien weinig voorstellen, vinden critici. Vergis je niet: er zit een forse PR-machine achter Trudeau's zorgvuldig opgebouwd imago."

(lees verder onder de foto)

Canada vs. buitenland

Volgens Roels is er een groot verschil tussen de perceptie van Trudeau in het buitenland, en welk beeld de Canadezen van hem hebben. "Buitenlandse media zien in Trudeau een zuivere held, die bepaalde waarden en normen verdedigt. Kijk maar hoe hij voor CETA heeft gevochten, of hoe hij eigenhandig vluchtelingen verwelkomt in zijn land. Dat beeld is zorgvuldig gecreëerd door zijn entourage en vertoont vrij weinig barsten", zegt Roels. "De vergelijking met tegenpool Trump versterkt dat imago nog."

In eigen land wordt Trudeau na anderhalf jaar premierschap nog steeds breed gedragen door zijn bevolking, al is er sinds zijn aantreden wel iets veranderd. "Volgens de laatste peilingen geniet hij de steun van 67% van de Canadezen, lang niet slecht. Maar in eigen land is hij eerder een klassieke politicus, en een pragmatische premier dan een rockster. In dat beeld zitten intussen enkele barsten: zo heeft hij zijn verhoopte kieshervorming - een van zijn verkiezingsbeloften - moeten intrekken. En in de contacten met de VS draait het volgens de Canadezen te veel om de handel en te weinig over de rest."

Beleid

Los van die kritiek oogt de balans voor Trudeau in eigen land nog steeds "gematigd positief", vindt Roels. "Hij heeft in het begin van zijn ambtstermijn al concrete dingen gerealiseerd: de middenklasse houdt meer over, het kindergeld is opgetrokken, hij heeft werk gemaakt van een betere relatie met de inheemse bevolking, hij trekt de groene kaart én hij heeft grote infrastructuurwerken in gang gezet."

Vandaag is Trudeau in ons land om het CETA-verdrag te ondertekenen. Iets waar hij zelf groot pleitbezorger van is. "Enerzijds omdat hij op die manier zijn land kan promoten. Maar je mag ook niet vergeten dat Trudeau dat akkoord economisch hard nodig heeft. Hij moet nieuwe handelsafspraken kunnen maken, nu de VS met Trump de protectionistische kaart trekt, de situatie van het Verenigd Koninkrijk onduidelijk is, en NAFTA (de vrijhandelszone in de VS, Canada en Mexico, nvdr) op de helling staat."

Meest gelezen