Vuye tackelt Bracke met oud interview uit Humo

Voormalig N-VA-Kamerlid Hendrik Vuye heeft in het vragenuurtje in de Kamer zwaar uitgehaald naar Kamervoorzitter Siegfried Bracke. Hij citeerde daarbij uit een oud interview van Bracke in Humo. Raoul Hedebouw (PVDA) vroeg premier Michel wat hij denkt te doen om het vertrouwen van de burger in de democratie te herstellen.

Zoals de voorbije dagen stond de vergadering in het teken van de vergoedingen van politici die deel uitmaken van de raden van bestuur van publieke en privébedrijven. Kamervoorzitter Bracke kreeg het daarbij zwaar te verduren.

"Deze week is gebleken dat een aantal parlementsleden, waaronder de best betaalde politicus van het land, in de lobbygroep zitten van Telenet en ze worden daar rijkelijk voor vergoed", zei Hendrik Vuye (voormalig N-VA, nu onafhankelijk)."Vier traditionele partijen (inclusief N-VA) hebben boter op het hoofd. Hoe kan je aan regelgeving doen als je tezelfdertijd lobbyist bent?"

Vuye citeerde nadien uit een Humo-interview met Bracke uit 2000 (zie hieronder). Daarin had Bracke het over fantoom-parlementsleden die alleen komen stemmen. "Wij hebben nood aan echte parlementsleden uit respect voor die vele collega's die wel hard werken en niet gaan bijklussen", citeerde Vuye uit het interview met Bracke.

In zijn interview met De Morgen zei Bracke dat hij niet bezig is met geld en dat hij niet weet wat hij verdient. Vuye repliceerde daarop met een ander citaat uit de oude Humo. "Sommige mensen beweren dat ze niet weten hoeveel geld er op hun bankrekening staat, maar dat geloof ik niet. Ik weet tot op de frank hoeveel geld ik heb."

Vuye haalde nog ander voorbeelden aan van bijklussende (euro)parlementsleden of gewezen premiers en Belgische politici in Europese topposities. Hij besloot zijn tussenkomst dan ook met de vraag of de regering zich gaat bezinnen over de deontologische regels, ook die op het Europees niveau.

(lees verder onder de afbeelding)

Hedebouw: "De burger verwacht iets anders"

PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw klaagde aan dat verschillende politici ruime vergoedingen innen om bij te klussen. Ook hij richtte zijn pijlen vooral op Kamervoorzitter Bracke. "305.000 euro per jaar verdienen en dan nog 12.000 erbij, is dat verantwoordelijk, mijnheer de voorzitter? De burger vandaag verwacht iets anders van de politici", aldus Hedebouw

Hij vroeg dan ook aan premier Michel wat hij denkt te doen om het vertrouwen van de burger te herstellen. Hij stelde ook voor om alle mandaten van de Kamerleden vrij te geven en alle bedrijven met staatsparticipaties te verplichten bekend te maken wie er in de raden zitten om belangenvermenging tegen te gaan.

Michel belooft maatregelen

In antwoord op de vragen van Vuye en Hedebouw beloofde premier Michel dat de regering initiatieven zal nemen voor meer transparantie en om belangenconflicten te voorkomen. "Ik ben niet van plan mijn hoofd in het zand te steken", zei Michel, maar waarschuwde niet te vervallen in populisme, demagogie of veralgemeningen.

"De democratie is breekbaar. Om ons democratisch model te verdedigen, is het vertrouwen van de burger een bijzonder belangrijk element", zei Michel. Hij zei zich ervan bewust te zijn dat de situatie van de laatste weken en maanden - de onthullingen over soms riante vergoedingen die tegenover mandaten staan - een voedingsbodem kan zijn voor wantrouwen tegen de democratische instellingen.

Transparantie is voor de premier daarbij een belangrijk principe. "Telkens als er sprake is van een overheidsparticipatie, moet er transparantie bestaan", zei hij. Michel brak ook een lans voor een debat over correcte vergoedingen. In eigen naam vroeg hij zich luidop af of er niet te veel mandatarissen zijn in ons land, met tal van regeringen en parlementen. Om de risico's op belangenvermenging te voorkomen, kan het vennootschapsrecht volgens de premier inspiratie bieden.

Meest gelezen