Weyts over nieuw Brussels voorstel geluidsnormen: "Louter tactisch spel"

De Brusselse regering wil de tolerantie op de Brusselse geluidsnormen verlengen als de federale regering ingaat op een aantal voorwaarden. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts is niet echt onder de indruk van het voorstel. "Ik vrees dat dit een louter tactisch spel is."
Jasper Jacobs

Normaal gezien wil het Brusselse gewest vanaf volgende week boetes innen voor vliegtuigen die de strenge Brusselse geluidsnormen niet respecteren. Vlaanderen verzet zich tegen die beslissing, omdat er gevreesd wordt dat de vliegtuigmaatschappijen de luchthaven van Zaventem zullen verlaten.

De Brusselse minister van Leefmilieu, Céline Fremault heeft nu een voorstel gelanceerd om de boetes gedurende zes maanden op te schorten. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. De kanaalroute moet geschrapt worden, er mogen geen vluchten meer zijn voor 7 uur 's morgens over de bocht naar links en de federale regering moet de windnormen strikt naleven.

De Brusselse regering heeft haar beslissing overgemaakt aan de federale regering met het oog op het Overlegcomité van maandag 20 februari, zo stelt Brussels milieuminister Céline Fremault in een mededeling. Tegelijk herhaalt de regering haar vraag aan de federale regering om een overleg met alle betrokkenen te starten met het oog op een duurzame oplossing.

Tactische zet?

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) vreest dat het voorstel van de Brusselse regering een "louter tactisch spel" is. "Op basis van de eerste voorwaarde, de afschaffing van de kanaalroute zegt de Brusselse gewestregering eigenlijk zoveel als: "We gaan onze geluidsnormen niet verstrengen als er geen enkel vliegtuig boven Brussel vliegt."

Vooral de kanaalroute lijkt een struikelblok. Weyts benadrukt dat het gros van de vluchten die nu boven Brussel komen die kanaalroute gebruiken. "Er is nu al een concentratie van vluchten boven de Vlaamse rand. De Brusselse regering zegt eigenlijk dat ze alleen wil praten wanneer er geen vluchten meer boven Brussel vliegen."

Weyts denkt dan ook dat dit niet de grote doorbraak in dit hele dossier is. "Maar soms moet men de zon zien schijnen in een plas water. Misschien kunnen we nu terug rond de tafel zitten."

Gisteren had Weyts nog gezegd dat hij een nieuw belangenconflict zou indienen tegen de strengere geluidsnormen voor vliegtuigen boven Brussel. Het Brusselse voorstel verandert daar niets aan. "We bespreken morgen in het Vlaams regering het tweede belangenconflict en deze nieuwe demarche zal zeker ook aan bod komen."

Actiegroepen: "Evenwichtig en redelijk voorstel"

De actiegroepen "Pas Question", "BUTV" en "Piste 01, ça suffit" uit Brussel en de oostrand reageren positief op het Brusselse compromisvoorstel voor de vliegtuighinder rond Brussels Airport.

De actiegroepen spreken van een "pragmatisch, op zeer korte termijn uitvoerbaar, verantwoordelijk en constructief" voorstel. Het bewijs dat het om een "evenwichtig en redelijk" voorstel gaat, ziet "Pas Question" met name in het feit dat de hele Brusselse regering - dus ook de Vlaamse partijen CD&V, SP.A en Open VLD - het voorstel steunt.

Kern van het probleem

Volgens VRT-journaliste Nina Verhaeghe zijn de voorwaarden niet zomaar te realiseren. "Eigenlijk vormen ze net de kern van het probleem. Het klinkt een beetje als: "Ik zal jouw portefeuille niet stelen op voorwaarde dat je mij jouw portefeuille geeft."

Verhaeghe denkt dan ook dat het eerder een tactische zet is van de Brusselse regering. "De regering wil de indruk geven dat ze een geste doet."

Meest gelezen