Aantal buitenlandse werknemers in België verdubbeld in vijf jaar tijd

Het aantal gedetacheerde Europese werknemers in ons land is de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Dat schrijft De Tijd en het nieuws is bevestigd aan onze redactie. Het gaat om mensen die hier werken, maar in eigen land sociale bijdragen betalen. N-VA'er Wouter Raskin wil extra maatregelen, maar daar is niet iedereen het mee eens.

Belgische bedrijven hebben vorig jaar 662.000 keer een buitenlandse werknemer ingeschakeld via detachering, in 109.000 gevallen lieten ze een zelfstandige overkomen. Het gaat om het hoogste aantal ooit en zelfs een verdubbeling in vijf jaar tijd.

Dat hoeft niet te verbazen. Werknemers die via detachering aan de slag gaan, zijn namelijk een stuk goedkoper dan werknemers uit eigen land. Want hoewel ze werken onder Belgische arbeidsomstandigheden, betalen ze wel socialezekerheidsbijdragen in hun thuisland. 

Meer maatregelen of net niet?

Oneerlijke concurrentie, zegt N-VA-Kamerlid Wouter Raskin, die de cijfers opvroeg. Hij pleit voor extra maatregelen. "Vandaag kunnen mensen tot twee jaar hier werken zonder dat ze sociale zekerheid betalen. We denken dat dat moet worden teruggebracht tot maximum zes maanden", zegt hij aan VRT Nieuws. Daarnaast moet er volgens hem gekeken worden naar een systeem zoals in Nederland, waar werknemers na zes maanden belastingen in het werkland betalen. 

Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer (Open VLD) is het daar niet mee eens. "We mogen het kind niet met het badwater weggooien", zegt hij. "Het systeem van detachering is vandaag op Europees vlak heel streng geregeld en zorgt ervoor dat malafide bedrijven heel hard worden aangepakt. We moeten erop letten dat we geen administratieve rompslomp creëren voor onze bedrijven. Er zijn ook veel Belgen die werken in het buitenland."

"Gaat over meer dan Poolse werkman"

Een zelfde geluid is te horen bij het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen. "Dit gaat over meer dan de Poolse werkman", zegt Monica De Jonghe in De Tijd. "Veel grote bedrijven in de petrochemische sector, de metaal en de chemie doen een beroep op gedetacheerden. Vaak gaat het om West-Europeanen."

"Hoe gaan we die mensen overtuigen om naar ons land af te zakken als ze hun sociale zekerheidsrechten niet kunnen overdragen naar hun thuisland? Hetzelfde met de detacheringstermijnen: voor consultants is het soms nodig dat ze langere tijd in ons land blijven. Wat gaan we doen? Hen na zes maanden verplichten om zich in België in te schrijven? Zo wordt het wel heel omslachtig."

Systeem moderniseren

Europees commissaris voor Sociale Zaken Marianne Thyssen (CD&V) heeft ondertussen ook een voorstel klaar om het hele systeem van detachering te moderniseren. Het plan zet vooral in op de rechten voor zij die verhuizen, maar het laat landen ook toe om op te treden tegen sociale fraude. Zo moet er "een eerlijke financiële verdeling" zijn tussen de twee bewuste landen.

Meest gelezen