Mogelijk 3.000 skeletten onder Groenmarkt in Sint-Truiden

De voorbije maanden hebben archeologen de ondergrond van de Groenmarkt en de omringende zone in Sint-Truiden in kaart gebracht. Dat was nodig voor de heraanleg van het plein kon starten. Intussen zijn de voorlopige resultaten binnen. Archeologen verwachten dat er onder de zone van 1.900 vierkante meter zo'n 3.000 skeletten kunnen liggen, zo meldt de stad.

De Groenmarkt wordt een autovrij plein, er komen onder andere een fontein, speelelementen en verschillende zitbanken. Maar ook de ondergrond wordt aangepakt, met nieuwe riolen en nutsvoorzieningen. Vooraleer de werken konden starten, moest er eerst een archeologisch vooronderzoek gebeuren. Dat is zo bepaald in het Onroerend Erfgoeddecreet.

"Sint-Truiden is een middeleeuwse stad met een rijke geschiedenis die meer dan 1.400 jaar teruggaat", aldus burgemeester Veerle Heeren (CD&V). "Het was vooraf dan ook niet uitgesloten dat de studie belangrijke vondsten aan het licht zou brengen."

Dat bevestigen ook de voorlopige resultaten, want die tonen aan dat er zich in de ondergrond van de Groenmarkt en omgeving waardevolle restanten zouden bevinden.

"Er is onder meer sprake van overblijfselen van gebouwen die langs de Onze-Lieve-Vrouwekerk stonden", zegt schepen van Openbare werken Bert Stippelmans. "Nog opmerkelijker zijn de menselijke resten onder de Groenmarkt. Dat deed van de 11e tot de 17e eeuw dienst als kerkhof. De archeologen verwachten dat er onder de zone van 1.900 m² zo'n 3.000 skeletten kunnen liggen."

De resultaten stoten op heel wat verwondering, aangezien de stad onder de Groenmarkt geen grote ontdekkingen had verwacht. "Het plein is immers 20 jaar geleden ook al eens heraangelegd", aldus nog burgemeester Veerle Heeren.

Het rapport van de archeologen wordt onder de loep genomen en de impact op de timing van de werkzaamheden wordt onderzocht. Vermoedelijk zal de startdatum van de heraanleg moeten verschoven worden.

Meest gelezen