Ook Antwerpse stadsbestuur gaat vergoedingen openbaar maken

Het Antwerpse stadsbestuur gaat voortaan jaarlijks de mandaten en vergoedingen van de burgemeester en schepenen publiceren. Dat heeft de Antwerpse N-VA-afdeling bekendgemaakt in de nasleep van het Publipart-schandaal in Gent. De vergoedingen worden ook geplafonneerd.

"Het college heeft beslist om jaarlijks een lijst voor te leggen met een overzicht van de verkozen mandaten van de burgemeester en schepenen, alsook van de publieke en private mandaten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit hun mandaat of vertegenwoordiging vanuit de stad, of uit mandaten die hen door een hogere overheid zijn toegewezen", staat te lezen in een persbericht van burgemeester Bart De Wever en de verantwoordelijke schepen Koen Kennis (N-VA).

"De lijst bevat de mandaten die in de loop van het voorafgaande jaar geheel of gedeeltelijk werden uitgeoefend, de verkregen bruto vergoedingen, conform de belastingfiches, en het aantal aanwezigheden op vergaderingen in dat jaar", luidt het verder.

De lijst - met de mandaten van het jaar voordien - zal elk jaar in november opgemaakt worden en wordt dan voorgelegd op de themacommissie intergemeentelijke samenwerking.

Plafond

De mandaten en vergoedingen worden niet alleen bekendgemaakt, er komt ook een limiet op wat schepenen en burgemeester mogen verdienen. Zo mag de som van hun wedde en de vergoedingen niet hoger zijn dan anderhalve keer wat Vlaams Parlementsleden verdienen. Wat boven het plafond uitkomt, zal in vermindering worden gebracht.

Eerder deze week kwam de Antwerpse schepen Koen Kennis nog in het oog van de storm te liggen. De oppositie wou dat er meer duidelijkheid kwam over de 42 mandaten. Daarop maakte Kennis zijn belastingbrief openbaar.

In de marge van het Publipart-schandaal in Gent dan, heeft het kartel SP.A-Groen daar beslist om de vergoedingen van hun politici in intercommunales bekend te maken. De Vlaamse socialisten publiceerden even later op hun site wat alle Vlaamse socialisten in intercommunales verdienen. 

Meest gelezen