Politiek wil kluwen intercommunales aanpakken, Eandis en Infrax samenvoegen

Na het schandaal rond Publipart duiken her en der voorstellen op om komaf te maken met het huidige kluwen aan energie-intercommunales. De N-VA wil alle energie-intercommunales samenvoegen, en dan vooral Eandis en Infrax samenvoegen. Groen en SP.A steunen dat plan en CD&V zegt dat daar al mee begonnen is. Open VLD-senator Lode Vereeck denkt aan een grondige doorlichting.

De N-VA wil komaf maken met het huidige kluwen aan energie-intercommunales. De kern van het plan bestaat uit de fusie van de energiedistributiebedrijven Eandis en Infrax, die nog in de huidige legislatuur zou moeten plaatsvinden. In de plaats zou één Vlaams nutsbedrijf komen, Fluvius, zegt de architect van het plan, de Antwerpse schepen Koen Kennis. Ook allerlei overlegstructuren zouden verdwijnen, net zoals de financieringsintercommunales. Volgens Kennis "zouden er van de huidige 600 tot 800 mandaten bij de energie-intercommunales 300 kunnen verdwijnen". Kennis kwam zelf afgelopen week nog in het nieuws als zogenoemde mandaten-kampioen.

Door alle energie-intercommunales samen te voegen, zou het volgens de N-VA mogelijk zijn om bij de achterliggende distributienetbedrijven ­homogene infrastructuurgebieden te creëren, in tegenstelling tot het soms onsamenhangende lappendeken vandaag.

Behalve overhead-diensten zouden ook dubbele structuren en investeringen vermeden kunnen worden. "Daardoor zouden de distributienet­tarieven op termijn kunnen ver­lagen", zegt Koen Kennis. De versterkte operationele samenwerking zou volgens hem een jaarlijkse besparing van minstens 100 miljoen euro kunnen opleveren.

SP.A steunt voorstel

De oppositiepartij SP.A steunt het voorstel van N-VA. "Meer nog," zegt Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke, "het is Freya Van den Bossche die dat plan in de vorige legislatuur uitgetekend heeft en in de steigers heeft gezet. Die operatie viel vorige zomer stil toen het Antwerpse stadsbestuur, onder aanvoering van burgemeester De Wever en schepen Koen Kennis, zijn veto stelde tegen de fusie van de zeven intercommunales onder Eandis."

CD&V: Fluvius bestaat al

Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) wijst erop dat het N-VA-voorstel om de energie-intercommunales Eandis en Infrax te vervangen door één Vlaams nutsbedrijf, al uitgevoerd wordt. "De integratie van de bedrijven Eandis en Infrax in Fluvius is bezig. Fluvius bestaat", klinkt het.

"CD&V is een groot voorstander van maximale transparantie van wat er in de energiedistributie en met de gemeentelijke participaties in de energiesector gebeurt. Alle voorstellen die dit bevorderen worden verwelkomd", zo klinkt het.

Dat Eandis en Infrax al een overeenkomst hebben gesloten over de samenwerking met betrekking tot de gemeenten, is volgens Crevits "positief voor de prijzen en de dienstverlening aan de mensen". "En we gaan op dat spoor door", klinkt het.

Volgens Crevits is en blijft de "lokale verankering van gemeentelijke activiteiten in de energiesector belangrijk". "Transparantie vereist ook controle en een breed toezicht vanuit de gemeenten. Elke gemeente moet weten waar ze investeert, moet dit kunnen uitleggen aan haar inwoners", besluit Crevits.

Groen dient decreet opnieuw in

Net als oppositiepartij SP.A reageert ook Groen positief op het voorstel van N-VA. Meer nog, de partij zegt dat ze daarvoor zelf al in 2013 een voorstel heeft ingediend. "Wij hebben toen voorgesteld om een Vlaams Energiedistributienetbedrijf op te richten. Maar daar is toen flauw op gereageerd. We merken dat de geesten bij de klassieke partijen intussen gerijpt zijn en gaan het voorstel opnieuw indienen in het Vlaams Parlement. We gaan ervan uit dat het deze keer wel de steun zal krijgen van de klassieke partijen", legt Groen-fractieleider Björn Rzoska uit. Bij de klassieke partijen rekent Rzoska -voor alle duidelijkheid, zo zei hij - ook N-VA.

Om de vijf jaar doorlichten

Bij Open VLD, dat ook in de meerderheid zit, heeft senator Lode Vereeck een schema klaar op basis waarvan kan worden uitgemaakt wat de overheid nog moet doen en wat door een privébedrijf kan worden uitgevoerd.

"Licht om de vijf jaar door waar we allemaal mee bezig zijn in intercommunales en of de overheid die taken nog wel moet doen", zegt hij. "Als de beslissingsboom grondig wordt toegepast, kunnen heel wat intercommunales of ondoorzichtige dochters, of veel activiteiten die erin plaatsvinden, worden opgedoekt."

Meest gelezen