Weyts: "Infrastructuurwerken alleen gaan de files niet oplossen"

Het fileprobleem valt niet op te lossen door louter te investeren in weginfrastructuur. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gezegd bij "Hautekiet". Hij reageerde in een speciale uitzending van het Radio 1-programma rond de fileproblematiek op mobiliteitsvoorstellen van luisteraars.
Kurt Desplenter

Weyts kreeg in totaal ruim 5.000 mobiliteitsvoorstellen van Radio 1-luisteraars overhandigd. Een constante: voor het rekeningrijden lijkt de Vlaming nog niet klaar. "Ik krijg er dagelijks boze mails over", zegt Weyts daarover. "Daarom dat ik een draagvlakstudie laat uitvoeren. De facto is rekeningrijden immers een belastingverlaging, omdat we buitenlandse bestuurders mee laten betalen voor onze wegen. Als mensen dit inzien kan deze azijnmaatregel alsnog een honingmaatregel worden."

Vracht over water

Eén punt stelt Weyts voorop: louter investeren in een uitbreiding van het wegennet in ons land zal de files niet doen slinken. "Investeren in beton is geen zaligmakende oplossing. De komende jaren trekken we 6 miljard uit voor investeringen in mobiliteit, in de brede zin van het woord. Niét enkel in wegen dus, maar zeker in fietsinfrastructuur, openbaar vervoer én de waterwegen."

Zeker wat betreft het gebruik van onze waterwegen voor vrachtvervoer is er volgens Weyts nog véél marge. "Ons land telt 1.100 km bevaarbare waterweg. Voor personenvervoer is het water niet snel genoeg, maar voor vrachtvervoer lijkt me dat een ideaal alternatief voor onze stroppende wegen", zegt hij daarover.

"Ruim 80% van onze ondernemingen is gevestigd op minder dan 10km van een waterweg. Historisch gezien zijn mensen zich altijd gaan vestigen in de buurt van water. Ik merk met plezier op dat grote bedrijven zoals Nike tegenwoordig nu al een voortrekkersrol spelen in goederentransport over het water."

Meer capaciteit?

Radio 1-luisteraars deden ook heel wat voorstellen rond carpoolen. Weyts is van plan om meer parkings aan te leggen, om het samenrijden te stimuleren en comfortabeler te maken. "Op dat vlak is er daarnaast echt een omslag van de geesten nodig", zegt hij daarover. Maar in een afzonderlijke rijstrook ziet Weyts geen heil.

"We moeten de capaciteit voor álle weggebruikers kunnen verhogen. Als je een bestaande rijstrook wegneemt en reserveert voor een bepaalde groep, verminder je de bestaande capaciteit eigenlijk. De ruimte voor extra rijstroken is er momenteel niet. Ik ben daarom eerder voorstander van extra spitsstroken op onze snelwegen, die we voor iedereen openstellen", aldus Weyts.

Mentaliteit

Weyts heeft de voorbije week al aangekondigd dat hij de komende jaren fors wil investeren in fietspaden en fietsostrades. "De Belg is nu echt verstokt aan zijn auto, ook voor korte afstanden. Nochtans zijn we een echt fietsland, maar dan in het weekend. Dan gaan we graag in groep kilometers malen met onze vrienden. Een vreemde tweespalt, is dat."

Daarnaast kijkt Weyts ook richting bedrijven om de mobiliteitsknoop te ontwarren. "We zouden bedrijven maximaal moeten inplanten langs knooppunten voor openbaar vervoer, of langs goede autowegen. Zo beperken we het woon-werkverkeer, zonder dat we massaal dichter bij onze job gaan wonen."

Meest gelezen