Zuckerbergs "State of the Union": "Moeten een mondiale gemeenschap bouwen"

Een mondiale gemeenschap bouwen. Dat is het doel van Mark Zuckerberg, zo blijkt uit een uitgebreid manifest dat de Facebookbaas heeft verspreid. Daarbij stipt hij 5 uitdagingen aan waarvan hij meent dat zijn sociaalnetwerksite er een steentje aan kan bijdragen.
Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

Hij wil geen president van de VS worden, maar toch leest het als een ware State of the Union zoals elke Amerikaanse president die jaarlijks in het Congres voorleest: het manifest dat Zuckerberg via zijn Facebookpagina heeft verspreid en waarin hij zijn ambities voor de mensheid uit de doeken doet.

Een prioriteit haalt daarbij de bovenhand: de Facebookbaas wil aan een "mondiale gemeenschap" bouwen. "De geschiedenis is het verhaal van de mens die heeft geleerd samen te leven in steeds grotere aantallen, van stammen tot steden tot naties. Vandaag vereist de vooruitgang dat we samenkomen als een mondiale gemeenschap."

Hoewel hij niemand bij naam noemt, meent hij dat de nood hieraan vandaag groter dan ooit is. "Toen Facebook begon, was het idee van een mondiale gemeenschap niet controversieel. Vandaag laat globalisering mensen in de steek en vragen sommigen zich af of we niet op onze stappen moeten terugkeren."

Sociale cohesie

Volgens Zuckerberg staat de mensheid voor 5 grote uitdagingen om met succes mensen in een wereldwijde gemeenschap te verenigen. Hoewel hij beseft dat dit een project is dat om het even welke onderneming of organisatie overstijgt, meent Zuckerberg dat Facebook wel degelijk een steentje kan bijdragen.

Zo kan zijn sociaalnetwerksite volgens hem helpen om zogenoemde "supportive communities" uit te bouwen. Door mensen online samen te brengen hoopt hij hen ook in het echte leven te verenigen. Zo wil hij de sociale cohesie herstellen.

Als voorbeelden haalt hij onder meer Facebookgroepen aan waarin kersverse ouders elkaar vinden en ervaringen uitwisselen of waarin mensen met een zeldzame ziekte lotgenoten wereldwijd kunnen contacteren. "Deze gemeenschappen communiceren niet louter online", meent Zuckerberg, "Ze komen ook in het echte leven bijeen, organiseren etentjes en steunen elkaar in het dagelijkse leven."

"Fake news" en "clickbait"

Zuckerberg wil daarnaast aan een "safe community" werken. Nu al doet Facebook dat met onder meer "safety checks" bij grote calamiteiten of zogenoemde "amber alerts" bij zorgwekkende verdwijningen van kinderen.

Hij hoopt op termijn artificiële intelligentie te ontwikkelen die in staat is signalen te detecteren van iemand met zelfdodingsplannen om zo haar of zijn naasten te waarschuwen. Diezelfde artificiële intelligentie kan volgens hem helpen propaganda van terroristische organisaties op te sporen en die te verwijderen.

Dat brengt hem naadloos bij de volgende uitdaging, die van de "informed community". Daarbij probeert hij een antwoord te formuleren op zogenoemd "fake news" en sensationele "clickbait". Hij erkent dat de algoritmes van Facebook zulke verhalen talloze malen uitvergroten en zo polarisering in de hand werken.

Zuckerberg belooft de verspreiding van de verhalen tegen te gaan, onder meer door na te gaan of mensen artikels wel degelijk lezen vooraleer ze die delen. Als dat zo is, krijgen die verhalen voorrang. De Facebookbaas wil ook de nieuwsindustrie zelf ondersteunen zodat die haar werk naar behoren kan blijven doen.

Vrouwenmarsen

Voorts droomt Zuckerberg van een "civically-engaged community", een gemeenschap van betrokken mensen met burgerzin. Hij wil iedereen in maatschappelijke processen betrekken, bijvoorbeeld door tools te ontwikkelen die mensen eraan herinneren zich te registreren om te gaan stemmen of die hen toelaten hun parlementaire vertegenwoordigers te contacteren.

Diezelfde tools kunnen ook protestbewegingen helpen organiseren. Hij verwijst daarbij naar de Vrouwenmarsen die op 21 januari wereldwijd plaatsvonden en die veelal als een Facebookoproep zijn gestart.

Naakt en geweld

Tot slot mikt Zuckerberg op een "inclusive community" waarbij hij de noodzaak aan "community standards" benadrukt. Die hoeven niet gelijk te zijn voor alle mensen in de wereld. Zo erkent hij dat Europeanen bijvoorbeeld minder moeite hebben met naakt dan sommige landen in het Midden-Oosten. Bovendien evolueren culturele voorkeuren voortdurend en variëren die ook binnen een en dezelfde cultuur.

De Facebookbaas wil gebruikers van zijn sociaalnetwerksite daarom in staat stellen zelf te bepalen waar hun grenzen liggen op vlak van "gevoelige" onderwerpen als naakt, profane taal of geweld. Daarnaast wil hij vermijden dat Facebook ingrijpt ook als dat niet is aangewezen. Hij verwijst onder meer naar de commotie die vorig jaar rees nadat de beroemde foto "Terror of war" was geweerd en noemt dat een vergissing.

Het volledige manifest kan u hier lezen.

Meest gelezen