Vanhengel: "Niet luchthaven verplaatsen, wel startbaan achteruit verlengen"

Brussels minister van begroting Guy Vanhengel zegt dat hij met zijn uitspraak over de luchthaven van Zaventem in La Libre Belgique enkel het voorstel van Brussels Airport zelf overneemt. In de krant had de minister ervoor gepleit om de luchthaven van Zaventem 1.800 meter naar achter te laten opschuiven. Het voorstel lokte meteen ferme reacties uit, "maar ik verwees alleen naar een verdere verlenging van de startbaan", zegt Vanhengel. Brussels Airport ontkent wat Vanhengel beweert.

Het dossier rond de Brusselse geluidsnormen zit muurvast. Gisteren zat federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) rond de tafel met Brussel en Vlaanderen, maar er kwam geen oplossing. Concreet wil Brussel een nultolerantie invoeren voor schendingen tegen hun - strenge - geluidsnormen, wat zou betekenen dat heel wat luchtvaartmaatschappijen boetes kunnen verwachten. Het belangenconflict dat Vlaanderen inriep tegen die geluidsnormen loopt echter bijna af, waardoor er maandag wellicht een nieuw zal worden ingeroepen. Omdat het de laatste keer is dat het dossier kan worden opgeschoven, moet er dringend een oplossing komen.

"Startbaan verlengen verzekert toekomst luchthaven"

De Franstalige krant La Libre Belgique haalde vanmorgen Brussels minister Guy Vanhengel aan: "De goedkoopste oplossing is om de luchthaven 1.800 meter op te schuiven. Daarvoor is al 800 meter onteigend. Reculer, wat "wijken" of "achteruitgaan" betekent, zo stond het in de krant. Een uitspraak die Vanhengel niet in dank afgenomen werd, niet door andere partijen, maar ook niet door Gwendolyn Rutten, zijn eigen partijvoorzitter.

Vanhengel wilde vanmorgen geen toelichting geven, maar doet dat nu wel bij VRT Nieuws en in een persbericht. Hij verwees in de krant alleen naar een al langer bestaand plan van Brussels Airport: een verdere verlenging van de startbaan. "Het is niet de bedoeling om de luchthaven te verplaatsen", benadrukt hij. "Wél om, zoals Brussels Airport het zélf aangeeft in zijn toekomstplan, een van de startbanen naar achteruit te verlengen."

Een verlenging van de startbaan "is dus geen zot idee van een malloot", zegt Vanhengel. "Brussels Airport koestert dat idee al jaren, daarvoor zijn al onteigeningen gebeurd. Een verlenging laat toe de toekomst van Brussels Airport te verzekeren. De economische activiteit van en op de luchthaven kan toenemen zonder dat er méér mensen gehinderd worden."

Als de overheden in ons land de luchthaven wil laten groeien, is dat de weg die men moet volgen: op termijn moet die verlenging er komen, zoals Brussels Airport dat vraagt. "De luchthaven is een heel belangrijke economische pool, die moet zich verder kunnen ontwikkelen. Wij vinden ook dat dat moet kunnen. Maar we moeten dit niet proberen op te lossen door dagelijks het conflict aan te gaan. Wel door op lange termijn te denken."

"Normen kunnen niet opzijgezet worden"

Wat de strenge geluidsnormen in Brussel betreft, zegt Vanhengel dat die al sinds 1999 vastliggen in een wet en dus niet kunnen worden opzijgezet. "Wij zitten met juridische uitspraken die we niet naast ons neer kunnen leggen. Het zal nog even duren voor de normen van kracht worden als Vlaanderen een nieuw belangenconflict indient. Intussen moeten we kijken naar de verzuchtingen die voor rechtbanken geuit zijn, hoe we die kunnen inwilligen. Minister van Mobiliteit Bellot wil ook in die richting werken."

Meest gelezen