Voorstel van Vanhengel is niet dat van Brussels Airport

Brussels minister van Begroting Guy Vanhengel (Open VLD) zegt dat hij een voorstel van Brussels Airport zelf overneemt als hij het heeft over de luchthaven met 1.800 meter opschuiven. Uit het toekomstplan 2040 van Brussels Airport zelf blijkt echter dat dit niet klopt.

Hoe zit dat nu eigenlijk met een eventuele verplaatsing van Brussels Airport in oostelijke richting? In La Libre Belgique had Brussels minister Vanhengel ervoor gepleit om de luchthaven met 1.800 meter op te schuiven. Nadat hij een golf van kritiek over zich heen had gekregen, verduidelijkte hij alleen maar naar een verdere verlenging van de startbaan te verwijzen, zoals Brussels Airport volgens hem zelf voorstelt.

Enig opzoekingswerk maakt duidelijk dat dit niet helemaal klopt. In november kwam Brussels Airport inderdaad naar buiten met haar strategische visie tot het jaar 2040. Dat plan omvat een langetermijnvisie die de luchthaven vanaf 2025 moet aanpassen aan de economische noden.

Eén van de voorstellen in dat plan slaat op de baan 25L, die nu vooral wordt gebruikt voor landingen. Er worden twee opties naar voor geschoven: ofwel een verlenging van de taxibaan tot het oostelijke eindpunt van de piste, ofwel een verlenging met 900 meter van de start- en landingsbaan zelf. Op die manier zou baan 25L ook door opstijgende vliegtuigen kunnen worden gebruikt.

Meest gelezen