Meest recent

  Meer kinderen vinden hun weg in type 9-onderwijs

  Meer en meer kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) vinden hun weg naar type 9 van het buitengewoon onderwijs. Vorig jaar volgden ruim 1.800 leerlingen daar les, nu bijna 3.000. Type 9-onderwijs werd twee jaar geleden opgericht, speciaal voor kinderen met ASS. Uit een nieuwe telling blijkt ook dat alsmaar meer leerlingen met een beperking les volgen in het gewoon onderwijs sinds de invoering van het M-decreet.

  AMELIE-BENOIST / BSIP

  Sinds het schooljaar 2015-2016 kunnen kinderen met een autismespectrumstoornis en een normale begaafdheid (totaal IQ >60) terecht in het zogenoemde type 9-onderwijs. Voordien zaten ze verspreid over andere onderwijstypes in het buitengewoon onderwijs. Type 9-onderwijs wil tegemoetkomen aan de bijzondere omkadering voor leerlingen met ASS.

  Op 1 februari 2016 volgen 1.861 leerlingen in de kleuter- en lagere school les in type 9, op 1 februari van dit jaar waren dat er 2.930. Sommige kinderen in type 9 komen uit andere richtingen in het buitengewoon onderwijs. Er zijn ook heel wat normaal begaafde kinderen met ASS die de overstap maken vanuit het reguliere onderwijs.

  Er was duidelijk nood aan een aparte richting, zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). "We zien dat dit type onderwijs echt heel goed is voor sommige groepen kinderen, kinderen die soms 10, 15 scholen geprobeerd hebben, kunnen daar beter onderwijs krijgen."

  Hoe een school zich organiseert binnen het type 9 kan verschillen. Er kan bijvoorbeeld een speciale "autiklas" zijn, de school kan een geïntegreerde autiwerking aanbieden, of men kan het accent leggen op het ondersteunen van gewone scholen.

  (meer informatie op over type 9-onderwijs onder meer via www.particpatie-autisme.be en www.autismevlaanderen.be)

  Meer leerlingen met een beperking in het gewoon onderwijs

  Uit de onderwijscijfers blijkt ook dat alsmaar meer leerlingen met een beperking les volgen in het gewoon onderwijs sinds de invoering van het M-decreet. Het aantal kinderen in het buitengewoon basisonderwijs is dit schooljaar met een kleine 1.000 gedaald, in vergelijking met het schooljaar ervoor. Er volgen daar nu ruim 26.600 leerlingen les. In het buitengewoon secundair onderwijs zijn er nu ruim 200 leerlingen minder, daar zijn nu zo'n 20.000 leerlingen.

  "De invoering van het M-decreet leidt er inderdaad toe dat meer kinderen les volgen in het regulier onderwijs", zegt minister Crevits. "Maar het is een evolutie, geen revolutie. Dat is ook echt nodig. Kinderen die in het gewone onderwijs les volgen, moeten ook voldoende ondersteund worden. Daarom werken we aan nieuwe ondersteuningsmodellen voor leerkrachten en leerlingen."

  Leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs

    1 februari 2015 1 februari 2016 1 februari 2017
  Type 1 7.814 5.706 3.893
  Type 2 5.096 4.848 4.638
  Type 3 2.640 2.153 1.939
  Type 4 1.702 1.528 1.403
  Type 6 139 130 127
  Type 7 1.656 1.533 1.449
  Type 8 10.436 7.604 5.366
  Type 9   1.861 2.930
  Type BA   2.199 4.862
    29.483 27.562 26.607

   

  Leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs

    1 februari 2015 1 februari 2016 1 februari 2017
  Type 1
  8.906 6.901 4.947
  Type 2 5.644 5.563 5.516
  Type 3
  2.594 2.246 2.009
  Type 4
  2.215 1.950 1.748
  Type 6
  249 259 253
  Type 7
  1.053 827 654
  Type 9
    1.093 2.142
  Type BA
    1.495 2.858
    20.661 20.334
  20.127