Norma McCorvey - aka "Jane Roe" - overleden

Norma McCorvey, de Amerikaanse vrouw die anoniem de hoofdrol speelde in de beruchte rechtszaak "Roe versus Wade" over de legalisering van abortus in de Verenigde Staten, is overleden. Ze is 69 jaar geworden. Dat ze meegewerkt heeft aan de legalisering van abortus noemde ze ooit "de grootste fout uit haar leven".
Norma McCorvey in 1990.

Norma McCorvey, geboren in Louisiana, opgegroeid in Texas, was arm, niet getrouwd en verslaafd toen ze in 1969 voor de derde keer zwanger werd. Ze spande een rechtszaak aan tegen de abortuswet in Texas. Die stelde dat abortus ongrondwettelijk was, tenzij het leven van de moeder in gevaar was. Ook in de rest van Amerika golden toen gelijkaardige wetten.

Haar eis werd verworpen en ze beviel in 1970 van een kind dat ze opgaf voor adoptie. McCorvey ging tegen de uitspraak in beroep en de zaak kwam tot voor het Amerikaanse Hooggerechtshof, het hoogste gerechtshof van het land dat moet oordelen over grondwettelijke zaken.

"Roe versus Wade" werd een van de zogenoemde landmark cases in de Amerikaanse geschiedenis. Het Hooggerechtshof oordeelde in 1973 dat het grondwettelijke recht van een vrouw op privacy en op vrije keuze in persoonlijke zaken ook het recht op abortus inhield. Abortus werd dus legaal in de hele VS.

"Jane Roe", dat was Norma McCorvey

"Wade" verwijst naar de Texaanse procureur-generaal Henry Wade die de anti-abortuswet verdedigde, maar heel lang bleef onduidelijk wie schuilging achter de "Roe" in "Roe versus Wade".

McCorvey had haar klacht ingediend onder het pseudoniem "Jane Roe", om haar identiteit te beschermen ("John Doe" en "Jane Doe"/"Roe" zijn de Amerikaanse "Jan en Mie Modaal", nvr).

In de jaren 80 maakte McCorvey zelf bekend dat zij de anonieme "Jane Roe" was. Ze sprak toen ook uitvoerig met de pers. "Ik ben maar een eenvoudige vrouw zonder opleiding die niet wil dat vrouwen veroordeeld of lastiggevallen worden", zei ze.

"Roe versus Wade was de grootste vergissing uit mijn leven"

McCorvey werkte in de jaren 80 en 90 voor vrouwencentra in Texas en Californië. Halverwege de jaren 90 sloot ze zich aan bij een christelijke kerk en veranderde haar standpunt over abortus 180 graden.

Ze werd een vurige "pro life"-activiste en probeerde tevergeefs de uitspraak van "Roe versus Wade" teniet te doen. Dat ze meegewerkt heeft aan de legalisering van abortus noemde ze ooit "de grootste fout uit haar leven".

McCorvey overleed in een verzorgingstehuis in Katie, Texas, aan de gevolgen van hartfalen. Ze is 69 jaar geworden.

Sinds "Roe versus Wade" zijn er in de VS ongeveer 50 miljoen legale abortussen uitgevoerd. Het blijft een onderwerp dat heel veel verdeeldheid zaait, met fervente voor- en tegenstanders. Sommige statelijke en federale wetten leggen een resem beperkingen op voor abortus en voortplanting.

Meest gelezen